Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 13/04/2024 | 10:59 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện

17/01/2024
Triển khai thực hiện công điện số 1412/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo; ngày 15.1.2024, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 142/UBND-KTTH, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Nhân viên Điện lực huyện Hoàng Su Phì kiểm tra an toàn hành lang lưới điện. Ảnh: Yên Hoa
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 27.7.2023 thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8.6.2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, thực chất về sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả đến từng đối tượng, thành phần khách hàng sử dụng điện để nâng cao nhận thức và hành vi sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc chủ đầu tư các dự án điện trên địa bàn khẩn trương thực hiện dự án, đáp ứng tiến độ theo Quy hoạch điện VIII và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII được phê duyệt.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra đánh giá hiện trạng rừng và tham mưu thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) trước khi triển khai các dự án điện theo quy hoạch được duyệt; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng theo thẩm quyền. Các huyện, thành phố phối hợp với các sở ban, ngành của tỉnh, hỗ trợ chủ đầu tư các dự án điện trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để các dự án điện trong Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch tỉnh đưa vào vận hành đảm bảo tiến độ.
Công ty Điện lực Hà Giang xây dựng và công bố theo quy định về kế hoạch vận hành năm/tháng/tuần/ngày, kể cả phương án đối phó với tình huống cực đoan, có nguy cơ mất cân đối cung - cầu điện, chủ động báo cáo Sở Công Thương. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng đang thực hiện và các dự án có trong kế hoạch được duyệt đảm bảo giải tỏa công suất cho các nguồn điện, giảm tải cho các đường dây, máy biến áp đang vận hành đầy tải, quá tải; thực hiện cải tạo, nâng cấp hệ thống phân phối điện, nâng cao độ tin cậy, giảm tổn thất điện năng; đẩy mạnh lộ trình xây dựng hệ thống lưới điện thông minh. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành điện, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống thông tin, dữ liệu, tự động hóa, điều khiển phục vụ công tác điều độ, vận hành hệ thống điện và thị trường điện.
Theo Báo Hà Giang

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151