Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 24/05/2024 | 15:02 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giá điện

Bộ Công Thương đề xuất giá điện cho trạm sạc xe điện

12/07/2023
Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện vừa được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến, với phần bổ sung giá điện cho trạm sạc xe điện.

Dự thảo nêu rõ, giá bán lẻ điện được quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện, bao gồm: sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt, trạm/trụ sạc xe điện và cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Điều 48 Luật Du lịch năm 2017.
Trong dự thảo, giá bán lẻ điện theo các cấp điện áp gồm: cao áp trên 35kV (bao gồm cấp điện áp từ trên 35kV đến dưới 220kV và cấp điện áp từ 220kV trở lên), trung áp từ 01kV đến 35kV, hạ áp dưới 01kV áp dụng cho các nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, trạm/trụ sạc xe điện và cơ sở lưu trú du lịch.
Như vậy, Dự thảo này đã bổ sung giá điện cho các trạm sạc xe điện. 
Bổ sung giá điện cho các trạm sạc xe điện
Giá bán lẻ điện cho trạm sạc xe điện chia theo cấp điện áp, giờ bình thường - thấp điểm - cao điểm. Trong đó, giá thấp nhất bằng 68% giá bán lẻ điện bình quân (1.306 đồng một kWh) và cao nhất 205% giá bán lẻ điện bình quân (3.937 đồng một kWh). Các giá này chưa gồm thuế VAT.
Với việc đang ngày càng có nhiều các hãng xe điện, các mẫu xe điện xuất hiện tại Việt Nam thì Dự thảo về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện trong đó có bổ sung giá điện cho các trạm sạc xe điện là rất cần thiết.
Theo Tạp chí Công Thương 

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151