Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 13/04/2024 | 11:13 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giá điện

Đề xuất rút gọn biểu giá điện sinh hoạt, khuyến khích người dùng tiết kiệm điện

13/07/2023
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Theo đó, giá điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện được rút ngắn từ 6 xuống 5 bậc, mức giá tăng dần, có sự phân hoá giá bán lẻ điện rõ rệt giúp phản ánh tình hình tiêu thụ điện rõ hơn, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
Hộ sinh hoạt dùng nhiều trả nhiều
Cụ thể, bậc thấp nhất tính cho các hộ gia đình dùng dưới 100 kWh thay cho 50 kWh hiện nay; bậc cao nhất từ 700 kWh trở lên. Số tiền ngân sách hỗ trợ cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội không thay đổi so với cơ cấu biểu giá điện hiện hành.
STT
Mức sử dụng điện
Cơ cấu tại Quyết định 28
Mức sử dụng điện
Cơ cấu điều chỉnh
1
Cho 50 kWh đầu tiên
92%
Cho 0-100 kWh đầu tiên
90%
2
Cho kWh từ 51-100
95%
3
Cho kWh từ 101-200
110%
Cho kWh từ 101-200
108%
4
Cho kWh từ 201-300
138%
Cho kWh từ 201-400
136%
5
Cho kWh từ 301-400
154%
Cho kWh từ 401-700
162%
6
Cho kWh từ 401 trở lên
159%
Cho kWh từ 701 trở lên
180%
Mức tăng giá giữa các bậc được đánh giá là hợp lý (chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối cùng là 2 lần) phù hợp với xu thế chung của các nước trên thế giới nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Cụ thể, mức chênh này tại Nam California, Mỹ là 2,2 lần, Hàn Quốc là 3 lần, Lào là 2,88 lần; Thái Lan là 1,65 lần.
Theo các chuyên gia, biểu giá mới có nhiều ưu điểm như đơn giản, giúp người dân dễ hiểu. Khi ghép các bậc lại với nhau sẽ làm tăng khoảng cách mức tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng cách với mức tiêu thụ của bậc cao hơn – giúp phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện và khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả hơn. Đồng thời, thay đổi cơ cấu giữa các bậc sẽ hạn chế được một phần việc tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa.
Tỷ lệ chênh lệch tiền điện theo giá mới và giá hiện hành của các hộ sử dụng điện sinh hoạt theo phương án 5 bậc hiệu chỉnh
Theo tính toán, trong phương án 5 bậc giá bán lẻ điện, hộ tiêu dùng điện ít dưới 100 kWh điện/tháng sẽ được hưởng lợi giá thấp. Các hộ có mức sử dụng điện thấp dưới 700 kWh (chiếm 97,85% số hộ) sẽ có tiền điện phải trả không tăng hoặc giảm, các hộ có mức sử dụng điện cao trên 700 kWh/tháng (chiếm 2,15%) phải trả tăng tiền điện để bù cho mức giảm của các hộ có mức sử dụng điện dưới 700 kWh.
Từng bước cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
Theo kế hoạch, việc cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện được thực hiện theo 2 giai đoạn, trên cơ sở phân tích đặc điểm tình hình kinh tế xã hội nước ta hiện nay.
Hiện tại, nhằm giải quyết được những vấn đề cấp thiết đặt ra trong thời gian qua, đồng thời không gây biến động quá lớn trong việc thực hiện, giá bán điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt được sửa đổi ở mức tối thiểu, cụ thể như sau:
Bổ sung nhóm khách hàng "cơ sở lưu trú du lịch" để áp dụng giá bán lẻ điện bằng với giá bán lẻ điện cho sản xuất (tách ra từ nhóm khách hàng kinh doanh) nhằm thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Chính trị. Gộp giá bán điện theo các cấp điện áp để phù hợp với thực tế phát triển lưới điện tại các Tổng công ty Điện lực (Giá bán lẻ điện theo các cấp điện áp gồm cao áp: Cấp điện áp trên 35 kV, trung áp từ 01 kV đến 35 kV, hạ áp dưới 01 kV áp dụng cho các nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch). Bổ sung cơ cấu giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện cho sản xuất tại cấp điện áp 220 kV trở lên.
Giữ nguyên cơ cấu giá bán lẻ điện cho đối tượng khách hàng Hành chính sự nghiệp để tránh tác động quá lớn đến nhóm khách hàng chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid 19. Giữ nguyên giá điện hiện hành đối với các hộ kinh doanh khác nhằm đảm bảo giảm thiểu biến động lớn tới giá bán lẻ điện bình quân và hạn chế tối thiểu việc tăng giá điện cho nhóm khách hàng sản xuất. Bổ sung cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng trạm/trụ sạc xe điện theo nguyên tắc giá điện phản ánh đúng, đủ chi phí sản xuất, kinh doanh của ngành điện.
Trong các năm tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo dõi, cập nhật số liệu, đánh giá ảnh hưởng của phương án đề xuất tại Đề án (theo nguyên tắc giá phản ánh chi phí) tới tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân, xây dựng lộ trình áp dụng theo từng giai đoạn phù hợp với sự phục hồi của nền kinh tế để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trong đó, có xem xét việc áp dụng thử nghiệm đề xuất giá bán điện 2 thành phần theo công suất và điện năng để áp dụng cho các khách hàng sử dụng điện cho sản xuất tại cấp 110 kV trở lên để có đánh giá kỹ lưỡng trước khi áp dụng chính thức.
Cục Điều tiết điện lực

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151