Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 25/06/2024 | 16:42 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hoạt động ERAV

Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực: “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo”, quyết tâm triển khai thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025

27/03/2020
Đảng bộ Cục đã hoàn xuất sắc những nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiệm vụ được Bộ Công Thương giao trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động điện lực.
Sáng ngày 26/3, Cục Điều tiết điện lực đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cục Điều tiết Điện lực lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.
Tham dự Đại hội có đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ Bộ Công Thương; các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Công Thương, và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực.
Đại hội Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực là 1 trong 3 Đại hội điểm của Đảng bộ Bộ Công Thương
Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương, được thành lập theo Quyết định số 137-QĐ/ĐUB ngày 12/03/2009 của Đảng ủy Bộ Công Thương. Hiện nay, Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực có 26 đảng viên, trong đó có 24 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị. Các đảng viên sinh hoạt tại 3 chi bộ trực thuộc, bao gồm: Chi bộ I (Văn phòng - Giá phí); Chi bộ II (Hệ thống điện - Pháp chế - Trung tâm); Chi bộ III (Thị trường điện - Cấp phép).
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực phát biểu khai mạc Đại hội
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương và các chương trình, kế hoạch công tác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tập thể Đảng bộ Cục đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.
Theo đó, Đảng bộ Cục đã hoàn xuất sắc những nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiệm vụ được Bộ Công Thương giao trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động điện lực phù hợp với các giai đoạn phát triển của thị trường điện.
Cụ thể: Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 27 Thông tư của Bộ Công Thương và 1 Thông tư liên tịch về lĩnh vực điều tiết hoạt động điện lực; hợp nhất 26 văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thành và trình Bộ Công Thương thông qua để trình Thủ tướng Chính phủ 4 Đề án; xây dựng và trình Bộ Công Thương ban hành 31 Quyết định cá biệt, đồng thời thẩm định và ban hành 48 quyết định ban hành quy trình hướng dẫn dưới Thông tư; Hoàn thành pháp điển Chủ đề số 3, đề mục số 7 về điện lực được Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ thông qua;
Đồng chí Trần Tuệ Quang - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020
Thực hiện có hiệu quả công tác điều tiết giá điện; giám sát chặt chẽ và kịp thời có các giải pháp phù hợp để đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, ổn định hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân; giám sát chặt chẽ, đảm bảo thị trường phát điện cạnh tranh vận hành ổn định và hiệu quả; từng bước hoàn thiện thiết kế, cơ sở pháp lý để thực hiện thí điểm và đưa thị trường bán buôn điện cạnh tranh vận hành chính thức từ đầu năm 2019; thực hiện tốt công tác cải cách các thủ tục hành chính với kết quả là cắt giảm được 108/163 (khoảng 66%) điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực điện lực.
Công tác xây dựng Đảng đã được Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực quan tâm trên cả 4 mặt trận tư tưởng, chính trị, tổ chức và kiểm tra, giám sát. Đảng bộ Cục đã triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, vai trò của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị được phát huy đồng bộ, có hiệu quả.
Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực đã tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời phổ biến các văn kiện của Đảng, các văn bản pháp luật tới các đảng viên, công chức trong đơn vị; quan tâm đến nhiệm vụ bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng.
Công tác kiểm tra, giám sát cũng luôn được Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực quan tâm, thực hiện có hiệu quả thông qua việc triển khai chương trình kiểm tra giám sát hàng năm đầy đủ; luôn kịp thời phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai các quy định, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát tới các tổ chức đảng và đảng viên.
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cục đã 2 lần được đón Đoàn kiểm tra của Đảng ủy cấp trên về kiểm tra, cụ thể: Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Bộ Công Thương vào tháng 5/2018; Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vào tháng 10/2018. Qua kiểm tra, công tác đảng của Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực được đánh giá tốt, có một vài nội dung hạn chế, tồn tại cũng đã được rà soát, khắc phục sau kiểm tra.
Với các kết quả đã đạt được, Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực đã liên tục đạt tiêu chuẩn Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu hàng năm; tháng 1/2020, Đảng bộ đã vinh dự được Đảng bộ Bộ Công Thương tặng giấy khen cho tập thể đạt tiêu chuẩn “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2015 - 2019.
Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực tập trung hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị quan trọng được giao, như: Giám sát chặt chẽ, có các biện pháp kịp thời, hiệu quả để đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy và ổn định của hệ thống điện quốc gia; tiếp tục thực hiện điều tiết giá điện theo nguyên tắc thị trường và công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất - kinh doanh điện; tiếp tục giám sát chặt chẽ công tác vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và nghiên cứu, xây dựng các nguyên tắc, mô hình thiết kế của thị trường bán lẻ điện cạnh tranh; tiếp tục xây dựng, cập nhật và hoàn thiện các thông tư, quy định về kỹ thuật nhằm hỗ trợ việc tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện; tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, rà soát các văn bản quy phạm luật có quy định thủ tục hành chính.
Đồng chí Phạm Quang Huy – Đảng uỷ viên, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Chủ tịch Công đoàn thông qua Đại hội Đề án nhân sự cấp uỷ khoá mới
Đồng thời, Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực luôn đề cao thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hướng tới các mục tiêu quan trọng như: 100% cán bộ, đảng viên tham dự học tập quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XIII; 100% các chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp được từ 5 đảng viên mới là các quần chúng ưu tú.
Tham dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương đã đánh giá cao những kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực trong nhiệm kỳ vừa qua. Đảng bộ Cục đã xây dựng, thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, bám sát yêu cầu và kế hoạch đã được Đảng bộ xây dựng hàng năm, theo đúng các quy định của Trung ương, của Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ Bộ Công Thương.
Đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương đánh giá cao các công tác của Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực
Đồng thời, đồng chí Phan Văn Bản cũng thống nhất cao với các phương hướng, mục tiêu đã được Đảng bộ Cục điều tiết điện lực đề ra trong nhiệm kỳ tới. Các đảng viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, từ đó thực hiện nghiêm túc các quy chế làm việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.
Toàn thể đảng viên thông qua các Nghị quyết của Đại hội
Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu được Ban chấp hành khoá mới 2020 - 2025, gồm 5 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực được tín nhiệm và tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Trần Tuệ Quang – Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực  giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ và 3 đồng chí giữ chức Đảng uỷ viên.
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khoá mới
Ban Kiểm phiếu làm việc
Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực dự Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí, trong đó có 1 đại biểu đương nhiên, 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.
Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Điều tiết điện lực nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ
Cục Điều tiết điện lực

Cùng chuyên mục

Cục Điều tiết điện lực thắt chặt hợp tác với Cục Năng lượng Đan Mạch

25/06/2024

Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020 -2025 (DEPP3), sáng ngày 20/6, Ông Trần Việt Hòa - Cục trưởng Điều tiết điện lực (ĐTĐL) đã có buổi làm việc với Ông Kristoffer Böttzauw - Cục trưởng Cục Năng lượng Đan Mạch (DEA) và Ông Ulrik Eversbusch - Giám đốc Hợp tác toàn cầu, DEA để trao đổi về cơ hội hợp tác trong thời gian tới và củng cố quan hệ hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa hai bên.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151