Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 22/04/2024 | 01:47 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Công ty Điện lực Hà Tĩnh quyết liệt trong công tác giảm tổn thất điện năng

15/08/2023
Xác định giảm tổn thất điện năng (TTĐN) là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) đã nỗ lực vượt khó, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu giảm TTĐN theo kế hoạch đã vạch định.
Theo đó, với mục tiêu đưa tỷ lệ TTĐN giảm sâu hơn so với hiện tại, ngay từ đầu năm 2023, Công ty đã có những bước thay đổi đột phá trong công tác quản lý, điều hành, đồng thời xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể để triển khai hiệu quả công tác này.
Để thực hiện đúng lộ trình đề ra, Công ty xác định cần tập trung một số nội dung công việc cấp bách như: tăng cường các giải pháp nhằm giảm TTĐN lưới điện hạ áp; quy hoạch lại lưới điện trung, hạ áp giúp giảm bán kính cấp điện; nâng cao hệ số cosφ, đẩy mạnh công tác lắp đặt công tơ điện tử... 
Cùng đó, vận dụng các thuận lợi sẵn có để nhanh chóng đưa vào sử dụng các dự án đầu tư, chương trình cải tạo, nâng cấp lưới điện Công ty đã, đang triển khai; kiện toàn và nâng cao chất lượng của bộ máy quản lý công tác giảm TTĐN từ cấp tổ, đội, Điện lực đến Công ty. Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện giao chỉ tiêu giảm TTĐN cụ thể cho từng đường dây, từng cấp điện áp và từng đơn vị để triển khai lập phương án thực hiện, phấn đấu đưa tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2023 về 6,79%, quyết tâm đến năm 2025 tỷ lệ tổn thất toàn Công ty đưa về dưới 4,98%. 
 
Trong 7 tháng đầu năm 2023, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, rà soát toàn bộ lưới điện để kịp thời phát hiện và xử lý những tồn tại, khiếm khuyết trên hệ thống; chủ động tính toán, khoanh vùng những khu vực đường dây, trạm biến áp có TTĐN lớn hơn so với tính toán kỹ thuật, lớn hơn so với cùng kỳ, đặc biệt là các đường dây, trạm biến áp có tỷ lệ TTĐN lớn, sản lượng điện mất mát lớn để lập phương án sửa chữa, cải tạo nhằm giảm TTĐN đến mức thấp nhất; tập trung theo dõi thường xuyên tình trạng hoạt động của các bộ tụ bù trung, hạ thế để tối ưu hóa trong công tác vận hành tụ bù; tổ chức lớp tập huấn lắp đặt, sửa chữa tụ bù cho đội ngũ phụ trách công tác quản lý tụ bù tại các đơn vị. Cùng đó, Công ty cũng yêu cầu các đơn vị bổ sung những vị trí tiếp địa không đạt trị số và lắp đặt thêm các thiết bị nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho đường dây; thường xuyên kiểm tra điện áp tại các nút trạm biến áp phân phối, điều chỉnh nấc máy biến áp phù hợp; tăng cường sử dụng camera nhiệt để kiểm tra các điểm tiếp xúc, mối nối, lèo rời nhằm phát hiện các điểm tiếp xúc kém và phát nhiệt để kịp thời xử lý…

Đoàn công tác do ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty làm trưởng đoàn kiểm tra, giám sát và hỗ trợ công tác giảm TTĐN tại Điện lực Thạch Hà.
Đặc biệt, để hỗ trợ và giám sát việc thực hiện giảm TTĐN tại các đơn vị, Công ty đã thành lập 4 đoàn công tác do Lãnh đạo Công ty làm trưởng đoàn, trực tiếp tham gia kiểm tra, kiểm soát tại hiện trường lưới điện, qua đó phát hiện và xác định một số tồn tại, nguyên nhân có nguy cơ gây tổn thất đối với các trạm biến áp và các đường dây, từ đó có sự phân tích, đánh giá để đưa ra các biện pháp giảm TTĐN hợp lý cho từng khu vực.


Đoàn công tác do ông Phạm Việt Thắng - Phó Giám đốc Công ty làm trưởng đoàn kiểm tra, giám sát và hỗ trợ công tác giảm TTĐN tại Điện lực Lộc Hà.
Để tăng cường công tác giám sát TTĐN thương mại, trong 7 tháng qua, Công ty cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sử dụng điện. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, toàn Công ty kiểm tra được 57.629 lượt, phát hiện và xử lý 1.270 vụ việc; sản lượng điện năng truy thu, bồi thường 516.383kWh, thu được số tiền 1.790,982 triệu đồng, góp phần giảm TTĐN lưới điện hạ thế toàn Công ty là 0,08%. Hàng tháng, các Điện lực thực hiện ghi chỉ số công tơ theo đúng ngày quy định, đối với các khách hàng có sản lượng tăng cao đột biến đều được phúc tra chỉ số, đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong công tác ghi chỉ số công tơ. 


Lãnh đạo Công ty thực sát địa bàn, cùng các đơn vị kiểm tra, rà soát những tồn tại trên lưới để có sự chỉ đạo và định hướng trong công tác giảm TTĐN.
Ông Trần Anh Dũng - Giám đốc Điện lực Can Lộc cho biết: “Hiện nay Điện lực Can Lộc có 41 trạm biến áp tỷ lệ tổn thất trên 7% và sản lượng mất mát trên 2000kWh/tháng (điện mất mát 170,77kWh, chiếm 28,7% điện mất mát hạ thế toàn đơn vị). Trước tình hình đó, đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp nhằm giảm TTĐN hạ thế, trong đó ưu tiên giảm tổn thất các trạm biến áp có tỷ lệ tổn thất cao và sản lượng mất mát lớn. Để triển khai có hiệu quả, đơn vị đã giao khoán chỉ tiêu TTĐN cho từng tổ, đội sản xuất, đồng thời tăng cường nhân lực kiểm tra định kỳ, không để tình trạng các máy biến áp vận hành non tải, quá tải… Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức khảo sát tổng thể để có phương án quy hoạch lại lưới điện, nhằm giảm bán kính cấp điện, giảm TTĐN; đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sử dụng điện; thường xuyên tổ chức phát quang hành lang đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định”.


CBCNV PC Hà Tĩnh đang nỗ lực không ngừng với mục tiêu giảm TTĐN, góp phần nâng cao chất lượng điện năng trên địa bàn.
Chia sẻ về công tác này, ông Nguyễn Đình Hiếu - Giám đốc Điện lực Thạch Hà cho hay: “Thời gian qua nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Ban lãnh đạo và CBCNV đơn vị trong công tác giảm TTĐN, đến nay Điện lực Thạch Hà chỉ còn một số trạm biến áp phân phối có TTĐN trên 7% trên tổng số 313 trạm biến áp công cộng. Theo kế hoạch đến tháng 12/2023, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp sửa chữa, cải tạo thường xuyên cũng như quản trị tốt công tác TTĐN, phấn đấu không còn trạm biến áp có tỷ lệ tổn thất trên 7%”.
 
Phát biểu tại cuộc họp giao ban đầu tháng 8/2023, ông Phạm Công Thành - Giám đốc PC Hà Tĩnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn thể lãnh đạo và CBCNV Công ty trong công tác giảm TTĐN. Và để hoàn thành mục tiêu giảm TTĐN theo kế hoạch, ông yêu cầu toàn thể CBCNV phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong thời gian tới, song song triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. 
Giám đốc PC Hà Tĩnh cũng yêu cầu các phòng chức năng cần sát sao hơn nữa trong công tác điều hành, chỉ đạo các Điện lực, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, trở ngại do các yếu tố khách quan tác động… quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu giảm TTĐN Tổng công ty giao. Về phía lãnh đạo Công ty cũng sẽ có những phương hướng, chỉ đạo để tiếp tục thay đổi phương thức quản trị đối với công tác giảm TTĐN, chỉ tiêu hóa, cá nhân hóa tất cả các nội dung, trong đó gắn trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện giảm TTĐN; tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm soát số liệu TTĐN của các đường dây, TBA trong toàn đơn vị. 
“Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, của Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn thể CBCNV, hy vọng công tác giảm TTĐN của Công ty Điện lực Hà Tĩnh chúng ta sẽ đạt được kết quả như mong đợi, nâng cao hơn nữa chất lượng điện năng phục vụ khách hàng”- Giám đốc PC Hà Tĩnh tin tưởng.

Theo Trang tin điện tử Ngành điện 

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151