Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 19/05/2024 | 17:16 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Bộ phận một cửa

Quyết định 241/QĐ-ĐTĐL Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cục Điều tiết điện lực

17/08/2023
Quyết định 241/QĐ-ĐTĐL Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cục Điều tiết điện lực
Nội dung Quyết định 241/QĐ-ĐTĐL xem tại đây.
  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151