Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 22/05/2024 | 06:16 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024

19/08/2023
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi đến các bộ, ngành liên quan, các Tập đoàn năng lượng yêu cầu đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024.
Thủ tướng Chính thủ vừa có công văn gửi đến Bộ trưởng các bộ: Công Thương; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Chủ tịch Hội đồng thành viên các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Dầu Khí Việt Nam (PVN), Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Văn bản nêu rõ, bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân là một cân đối lớn của nền kinh tế và là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của ngành điện. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo bằng nhiều hình thức từ sớm, từ xa về việc đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân; giao nhiệm vụ cụ thể đến các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương trong cả nước thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm cung ứng điện từ cuối năm 2021; tuy nhiên trong giai đoạn mùa khô năm 2023 vừa qua đã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ở khu vực miền Bắc đã xảy ra tình trạng tiết giảm điện.
Thủ tướng yêu cầu đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối năm 2023 và năm 2024
Kế hoạch bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm 2023, năm 2024 phải căn cứ vào tăng trưởng của nền kinh tế để có thể dự báo nhu cầu điện sát thực, tính toán cân đối cung – cầu điện và huy động nguồn lực của hệ thống điện quốc gia gồm nguồn điện, lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối và nhập khẩu điện phải tối ưu, hiệu quả để có giá thành sản xuất điện năng hợp lý nhất, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong điều kiện hiện nay.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp cùng EVN, PVN, TKV và các bộ, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện Kế hoạch bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân các tháng cuối năm 2023 và năm 2024, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu nêu trên.
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các nội dung: Lập và tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp điện, vận hành hệ thống điện quốc gia, đáp ứng các yêu cầu tối ưu, hiệu quả; khai thác tối đa, hiệu quả nguồn khí tự nhiên trong nước cho sản xuất điện; cung cấp đủ than, khí cho các nhà máy nhiệt điện và điều hành nguồn nước đối với các nhà máy thủy điện, đáp ứng yêu cầu hiệu quả; khắc phục kịp thời đối với sự cố các nhà máy điện.
Để đảm bảo cung ứng điện, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương phải tập trung nghiên cứu, hoàn thiện, khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản tự tiêu và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Đối với cơ chế điện mặt trời áp mái tự sản, tự tiêu, Bộ Công Thương xem xét sự phù hợp về đối tượng áp dụng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại theo ý kiến tham gia của các bộ, cơ quan liên quan.
Đồng thời, khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quyết định số 24 quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân theo hướng cho phép điều chỉnh giá điện theo thực tế; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2023.
Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, thủ tục liên quan đến việc chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng như tập trung chỉ đạo, lãnh đạo triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, xây dựng Dự án đường dây truyền tải 500kV từ Quảng Trạch ra các tỉnh Bắc Bộ ( đến Phố Nối) để tăng cường truyền tải ra các tỉnh Bắc Bộ vào các tháng cao điểm nắng nóng năm 2024.
Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo; hướng dẫn, khuyến khích, sáng tạo trong thực hiện công tác tiết kiệm điện đạt hiệu quả cao nhất.
Để giải quyết những vướng mắc về phát triển nguồn điện, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương có hướng dẫn UBND thành phố Cần Thơ, EVN, PVN về chuyển chủ đầu tư các dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn III và Ô Môn IV theo quy định; hoàn thành trước ngày 20/8/2023.
Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về chuyển giao nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2 theo đề nghị của EVN.
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát EVN, TKV, PVN; chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc vận hành ổn định và khắc phục nhanh các sự cố (nếu có) đối với các nguồn điện của EVN, PVN và TKV.
Còn EVN, PVN, TKV thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan vận hành hệ thống điện quốc gia, đầu tư phát triển các dự án nguồn điện và lưới điện được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả…
Trước đó ngày 15/8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá tình hình hoạt động, huy động công suất của các nhà máy nhiệt điện cho hệ thống điện quốc gia trong thời gian tới.
Để chuẩn bị cho cung ứng điện mùa khô 2024, lãnh đạo EVN đã yêu cầu các đơn vị phải chủ động phối hợp với đối tác cung ứng than, thực hiện các hợp đồng mua than cụ thể cho từng nhà máy, đảm bảo chất lượng, số lượng than, không để thiếu nhiên liệu phát điện trong mọi tình huống. Lãnh đạo các tổng công ty, đơn vị phát điện phải xác định duy trì hành ổn định các tổ máy là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Các đơn vị phải quyết tâm làm và làm bằng được việc đảm bảo khả dụng các tổ máy nhiệt điện, đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện.
Đồng thời, Lãnh đạo EVN cũng đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc phối hợp chặt chẽ với EVN trong việc đảm bảo cung ứng than đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng, khi nhiên liệu là yếu tố tác động trực tiếp đến việc vận hành tin cậy, ổn định của các tổ máy.
Thu Hường

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151