Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 24/05/2024 | 13:30 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hoạt động ERAV

Tiếp tục phát triển thị trường điện lực minh bạch, hiệu quả

11/01/2023
Ngày 10/1/2022, tại Hà Nội, Cục Điều tiết Điện lực (ĐTDL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ 2022.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tham dự và phát biểu chỉ đạo.
Báo cáo của Cục ĐTĐL cho thấy, năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công Thương, tập thể công chức, viên chức và người lao động của Cục đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được các kết quả quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế pháp luật, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực và thị trường điện, đảm bảo công bằng, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.
Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Cục ĐTĐL
Để hỗ trợ và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo (NLTT), Cục ĐTĐL cũng đã thực hiện nghiên cứu, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành quy định về cơ chế thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa khách hàng và đơn vị phát triển NLTT.Theo đó, Cục đã phối hợp với các đơn vị hoàn thành tổng kết thi hành Luật Điện lực và lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực để trình trình báo cáo Chính phủ xem xét; phối hợp với Tổng cục QLTT và các đơn vị liên quan tổng kết, xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP trình Chính phủ. Hoàn 02 đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đã trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành 01 Thông tư.
Bên cạnh đó, đơn vị đang triển khai xây dựng ba quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, khung giá của mức giá bán lẻ điện và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện; nghiên cứu xây dựng dự thảo Thông tư quy định về khung giá và phương pháp xác định giá, đàm phán giá các dự án điện điện gió, điện mặt trời.
Năm 2021, Cục ĐTĐL tiếp tục thực hiện tốt quy định công khai minh bạch về hoạt động kinh doanh điện theo Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và Chỉ thị số 11/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 22 tháng 4 năm 2014 về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu.
Đặc biệt, trước những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Cục đã tham mưu cho Bộ Công Thương đề xuất và được Chính phủ chấp thuận việc giảm giá điện, tiền điện 3 đợt trong năm 2021 với số tiền gần 4.500 tỷ đồng.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Việc vận hành thị trường điện đã đẩy mạnh tính minh bạch trong huy động các nhà máy điện, tạo môi trường cạnh tranh, tăng cường tình chủ động của các đơn vị tham gia thị trường trong công tác vận hành, đồng thời từng bước xóa bỏ độc quyền trong ngành điện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Năm 2021, Cục tiếp tục duy trì tốt công tác thị trường điện với hai nhiệm vụ là vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và xây dựng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. Đối với thị trường bán buôn, đã có 104 nhà máy điện trực tiếp tham gia chào giá trên thị trường điện cạnh tranh với tổng công suất đặt là 28118 (MW) chiếm khoảng 41,26% tổng công suất toàn hệ thống và 06 đơn vị mua buôn điện (EVN và 5 Tổng công ty thuộc EVN). Qua đó giúp mở rộng quy mô thị trường và tính cạnh tranh trên thị trường bán buôn điện.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục ĐTĐL tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ
Trong công tác cung cấp điện, Cục ĐTĐL đã thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2021; Theo dõi thường xuyên phụ tải, đề xuất các giải pháp chỉ đạo kịp thời, góp phần đảm bảo an toàn cung ứng điện cho nền kinh tế…Bên cạnh đó, Cục cũng làm tốt công tác giám sát, thẩm định, phát triển lưới điện thông minh, hợp tác quốc tế…; Tiếp tục duy trì tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực điện lực.Về thị trường bán lẻ điện cạnh tranh đang được Cục ĐTĐL triển khai thực hiện theo đúng Đề án thiết kế mô hình thị trường bán lẻ điện cạnh tranh được phê duyệt Quyết định số 2093/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 07 tháng 8 năm 2020. Hiện tại, Cục ĐTĐL đang phối hợp với các đơn vị hoàn thiện để báo cáo Thủ tướng Chinh phủ cơ chế cho phép các nhà máy điện NLTT được phép thí điểm bán điện trực tiếp cho các khách hàng sử dụng điện cuối cùng (cơ chế DPPA). Cơ chế DPPA khi triển khai sẽ là bước đầu tiên trong lộ trình triển khai thị trường bán lẻ điện. Cơ chế này cũng sẽ hỗ trợ và thúc đẩy phát triển các nguồn điện NLTT ở nước ta trong thời gian tới.
Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Cờ Thi đua và Bằng khen cho Cục ĐTĐL
Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2022, Cục ĐTĐL tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng pháp luật, điều hành giá điện. Trong đó sẽ hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quyết định thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2022.
Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp để Bộ Công Thương chỉ đạo, điều hành đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt trong năm 2022; tham gia phối hợp điều tiết, vận hành các nhà máy thủy điện đáp ứng nhu cầu nước của hạ du. Hoàn thiện các quy định nhằm hỗ trợ việc tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã điểm lại những thành qủa của nền kinh tế cũng như của ngành Công Thương. Đóng góp vào thành tích chung của ngành Công Thương có vai trò của Cục Điều tiết Điện lực trong việc điều hành thị trường điện, đảm bảo công tác cung cấp điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt trong các thời khắc cam go, ở nhiều địa phương có dịch bùng phát nặng nề như Bắc Giang, TP. Hồ Chí Minh, Đông Nam bộ, Tây Nam bộ...
Cục ĐTĐL cũng đã làm khá tốt chức năng tham mưu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động về điện lực nói chung, trong đó có tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định. Chủ động tham mưu cho Bộ Công Thương đề xuất trình Chính phủ ba đợt giảm giá điện, giảm tiền điện cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19...
Năm 2022, Bộ trưởng yêu cầu Cục ĐTĐL cần quyết liệt, nỗ lực hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất để đảm bảo đủ điện cho nền kinh tế - xã hội. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh quá trình chuẩn bị để sửa đổi Luật Điện lực làm cơ sở thực hiện hiệu quả thị trường điện theo cơ chế thị trường; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế chính sách về giá điện, trong đó có giá điện NLTT...
Thứ trưởng Đặng Hoàng An tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Cục Điều tiết điện lực

Cùng chuyên mục

Chiêu sinh khoá đào tạo công chúng “Thị trường điện cạnh tranh trong bối cảnh mới”

22/05/2024

Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo (ERAVCTED), Cục Điều tiết điện lực dự kiến tổ chức Khoá đào tạo công chúng “Thị trường điện cạnh tranh trong bối cảnh mới” thời gian từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 năm 2024.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151