Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 24/02/2024 | 15:22 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Thông tin báo chí

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống điện trên địa bàn tỉnh

23/09/2023
Chiều ngày 14/9, Công an tỉnh phối hợp Công ty Điện lực Trà Vinh, Công ty Truyền tải Điện 4 tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống điện trên địa địa bàn tỉnh. Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 4; ông Huỳnh Chí Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh đồng chủ trì Hội nghị.
Lãnh đạo chủ trì hội nghị.
Thực hiện Quy chế phối hợp số 02/QCPH-LN, ngày 02/10/2020 giữa Công an tỉnh và Công ty Điện lực Trà Vinh, Công ty Truyền tải Điện 4 (gọi chung là ngành Điện) về công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống điện trên địa bàn tỉnh, hai ngành đã kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp xác minh, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, an toàn hệ thống điện trên địa bàn tỉnh, không để kéo dài, gây phức tạp về an ninh, trật tự. Công an tỉnh thường xuyên hướng dẫn ngành Điện tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh thường xuyên phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp thuộc ngành Điện thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên và người lao động đề cao tinh thần cảnh giác với tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống điện. Công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan, doanh nghiệp ngành Điện luôn được chú trọng, hai ngành thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Điện được 64 cuộc, qua đó đã phát hiện, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục 10 hạn chế, thiếu sót về công tác phòng cháy, chữa cháy...
Đại tá Huỳnh Văn Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, lãnh đạo hai ngành đánh giá cao công tác phối hợp thời gian qua, đặc biệt là đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh, phòng, chống khủng bố, bảo vệ hệ thống truyền tải 500kV, 220kV trên địa bàn tỉnh; ban hành và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra công tác quản lý vận hành lưới điện, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy của cả hệ thống lưới điện từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố, các trạm biến áp. Qua đó, góp phần đảm bảo hệ thống điện trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các cơ quan, doanh nghiệp và Nhân dân, đặc biệt là bảo đảm phục vụ xuyên suốt các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh. Lãnh đạo hai ngành đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp và đề ra giải pháp khắc phục; đồng thời, chỉ đạo một số giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như tiếp tục đẩy mạnh công tác trao đổi, phối hợp xác minh thông tin giữa hai ngành phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm; triển khai các biện pháp nhằm vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, đảm bảo ngành Điện hoạt động ổn định, hiệu quả; phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh kinh tế, an toàn thông tin trong các cơ quan, doanh nghiệp thuộc ngành Điện; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự”; phối hợp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...
Ông Huỳnh Chí Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.
Dịp này, có 04 tập thể, 08 cá nhân của 02 ngành có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp được Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh tặng giấy khen; ông Huỳnh Chí Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Trà Vinh được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” do có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự.
Theo Báo Trà Vinh

Cùng chuyên mục

Vì khách hàng phục vụ

24/02/2024

Năm 2023, mặc dù thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, nhưng cán bộ, viên chức, công nhân Công ty Điện lực Quảng Bình (PC Quảng Bình) luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chất lượng dịch vụ điện được nâng cao, công tác chăm sóc, phục vụ khách hàng (KH) được quan tâm đúng mức.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151