Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 28/05/2024 | 18:50 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Phát triển năng lượng

EVNHCMC: Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

25/09/2023
Thời gian tới, EVNHCMC sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính, kinh doanh và dịch vụ…, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng, đối tác.
Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2023 – 2025.
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2023 của EVNHCMC.
Hoàn thành trước tiến độ nhiều chỉ tiêu cải cách hành chính
Báo cáo của Hội nghị cho biết, trong giai đoạn 2021 – 2023, EVNHCMC đã đạt được nhiều kết quả nổi bật như: hoàn thiện việc xây dựng, pháp điển hóa Hệ thống Quy chế quản lý nội bộ; giảm được hơn 5% số quy định, thủ tục trong nội bộ, giảm 11 loại báo cáo so với thời điểm cuối năm 2021; Đã đưa vào áp dụng Chương trình báo cáo trực tuyến trên Dashboard, BI (Business Intelligence); 100% cuộc họp không giấy. 
Đặc biệt, EVNHCMC đã ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách hành chính như: số hóa 100% quy trình nghiệp vụ (103 quy trình); cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 trên trang tin điện tử (website) và Ứng dụng (App) Chăm sóc khách hàng, về đích sớm mục tiêu của Chính phủ về cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trước năm 2030.
Đánh giá về kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Thanh Nhã - Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết: Bám sát các chủ trương chỉ đạo của UBND Thành phố, chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNHCMC đã xây dựng và ban hành chương trình cải cách hành chính cho từng năm. Với những chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo EVNHCMC, các quy trình, thủ tục ngày càng hoàn thiện theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, hợp lý, dễ làm, dễ áp dụng, trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Đặc biệt, thông qua việc thành lập Cổng Quản lý Sáng kiến và Cổng Ý tưởng cải cách hành chính, Tổng công ty đã khơi dậy sự quan tâm, sáng tạo và trực tiếp đóng góp ý tưởng của đông đảo người lao động.
Từ năm 2021 đến nay, Tổng công ty đã công nhận 195 sáng kiến, trong đó có 06 sáng kiến tiếp tục được công nhận cấp EVN. Tổng công ty cũng đã công nhận 56 giải pháp Cải cách hành chính. Các sáng kiến, giải pháp được áp dụng thực tiễn đã góp phần quan trọng nâng cao sự hài lòng của khách hàng, sự tin tưởng của đối tác và sự đồng thuận của người lao động.
Hướng đến sự hài lòng của khách hàng, đối tác
Phát biểu tại Hội nghị, bà Đỗ Thị Xuân Chi, Thành viên Hội đồng Thành viên khẳng định: Chủ trương xuyên suốt của lãnh đạo EVNHCMC là kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt các chủ trương của UBND Thành phố, EVN về đột phá trong khâu cải cách hành chính trong mọi mặt hoạt động.
Kết quả trong thời gian vừa qua đã góp phần hiện thực hóa phương châm “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả” của EVNHCMC. Theo đó, cải cách hành chính trong nội bộ đã hoàn thiện các quy định, quy trình, biểu mẫu, lưu đồ công tác để từ đó xây dựng “tính chuyên nghiệp” cho mỗi cá nhân tại từng vị trí công tác. Đồng thời, công khai các qui trình, thủ tục, qui định, biểu mẫu về dịch vụ điện, phổ biến qua tất cả các kênh tương tác với khách hàng để khách hàng biết và giám sát, góp phần nâng cao “Tính minh bạch” trong hoạt động điện lực trên địa bàn Thành phố.
Bà Đỗ Thị Xuân Chi, Thành viên Hội đồng Thành viên EVNHCMC cho rằng, sự hài lòng của khách hàng, đối tác là thước đo hiệu quả của công tác cải cách hành chính.
Bà Đỗ Thị Xuân Chi nhấn mạnh: Công tác cải cách hành chính (CCHC) phải lấy sự hài lòng của khách hàng, đối tác làm thước đo hiệu quả; nhận thức về CCHC phải đi từ cán bộ đến từng người lao động và phải được xây dựng để trở thành nét “Văn hóa doanh nghiệp” của EVNHCMC.
Chỉ đạo việc triển khai công tác cải cách trong giai đoạn đến năm 2025, ông Nguyễn Văn Thanh –  Tổng giám đốc EVNHCMC xác định CCHC là nhiệm vụ xuyên suốt của toàn bộ các mặt hoạt động. Theo đó nhiệm vụ CCHC cần thể hiện cho tất cả các mặt, các khâu hoạt động của Tổng công ty. Ngay cả khi đã giải quyết 100% dịch vụ khách hàng qua hình thức trực tuyến thì nhiệm vụ CCHC vẫn phải được liên tục rà soát và hoàn thiện. 
Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc EVNHCMC nhấn mạnh, cải cách hành chính là nhiệm vụ xuyên suốt tất cả các mặt hoạt động của Tổng công ty.
Tổng giám đốc EVNHCMC yêu cầu người đứng đầu các ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực cải cách hành chính, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực và chất lượng đội ngũ CBCNV, đáp ứng tiêu chí 3M - “Mọi lúc, mọi nơi, mọi việc”, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng, đối tác; từ đó nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín thương hiệu của Tổng công ty.
Theo Tạp chí Công Thương

Cùng chuyên mục

EVNGENCO3 tổ chức hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi và biểu dương người lao động ngành điện tiêu biểu

28/05/2024

Tổng Công ty và Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) vừa phối hợp tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” lần thứ III - năm 2024 và biểu dương Người lao động ngành Điện tiêu biểu năm 2024.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151