Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 25/06/2024 | 16:56 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Đầu tư trên 50,6 tỷ đồng thay thế các máy biến áp vận hành lâu năm

15/10/2023
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đầu tư trên 50,6 tỷ đồng để thay thế 222 máy biến áp vận hành lâu năm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đợt này, huyện Đại Từ có 26 máy biến áp được thay thế. Trong ảnh: Nhân viên Điện lực Đại Từ kiểm tra một máy biến áp.
Đây đều là các MBA đã vận hành trên 20 năm. Các loại MBA thay thế bao gồm: MBA 3 pha 22/0,4kV, công suất từ 100kVA đến 630kVA; MBA 3 pha 35/0,4kVA, công suất từ 100kVA đến 560kVA. Trong đó, nhiều nhất là MBA 3 pha 35/0,4kV-100kVA (44 máy).
Dự án thực hiện thay thế 153 MBA mới với công suất và cấp điện áp tương đương; thay thế 12 MBA hiện có công suất 50kVA, 75kVA ở khu vực thành phố bằng MBA có công suất 180kVA với cấp điện áp tương ứng; thay thế 19 MBA hiện có công suất 50kVA, 75kVA ở các huyện bằng MBA 100kVA với cấp điện áp tương ứng; thay thế và nâng công suất 38 MBA đang thường xuyên vận hành đầy tải, quá tải vào giờ cao điểm.
Đây là công trình năng lượng cấp IV. Được triển khai từ tháng 9-2023, dự kiến đơn vị thi công sẽ hoàn thành việc thay thế các MBA vào ngày 15-10.

Cùng chuyên mục

Công ty Điện lực Tuyên Quang cung cấp điện ổn định phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

25/06/2024

Để đảm bảo điện phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-6, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chủ động xây dựng các phương án sẵn sàng cấp điện ổn định phục vụ tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151