Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 14/07/2024 | 14:59 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giá điện

Bộ Công Thương lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá thủy điện tích năng

01/06/2024
Bộ Công Thương vừa có văn bản 735/ĐTĐL -GP lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá thủy điện tích năng.
Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển trong giai đoạn tới khai thác tối đa tiềm năng của các nguồn thủy điện, phát triển các thủy điện tích năng (là nhà máy thủy điện sử dụng hệ thống các hồ chứa ở các mức cao trình khác nhau để tích trữ năng lượng và phát điện) với quy mô khoảng 2.400 MW đến năm 2030 để điều hòa phụ tải, dự phòng công suất và hỗ trợ tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo với quy mô lớn.
Theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Điện lực (được sửa đổi, bổ sung) và khoản 1 Điều 24 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ, Bộ Công Thương có trách nhiệm quy định quy định phương pháp lập và thẩm định khung giá phát điện sau khi lấy ý kiến của Bộ Tài chính và tại khoản 4 Điều 29 Luật Điện lực (được sửa đổi bổ sung) quy định chính sách giá điện: “Bảo đảm quyền tự quyết định giá mua, bán điện trong khung giá… do Nhà nước quy định của các đối tượng mua bán điện trên thị trường điện lực”.
Thủy điện tích năng Bác Ái
Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Công Thương đã ban hành các Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá cho các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, mặt trời và điện gió, điện rác, sinh khối. Đối với loại hình nhà máy thủy điện tích năng và thủy điện mở rộng định hướng phát triển trong thời gian tới cần thiết phải bổ sung quy định về khung giá phát điện, ngày 29/5/2024, Bộ Công Thương đã xây dựng Dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy thủy điện tích năng và gửi lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Dự thảo Thông tư có 4 Chương và 11 Điều khoản. Điểm đặc biệt của khung giá nhà máy thủy điện tích năng là có thành phần giá biến đổi là thành phần để thu hồi chi phí tích trữ nước, được xác định theo sản lượng điện tiêu thụ trong chu kỳ tích trữ nước và đơn giá bán lẻ điện giờ thấp điểm áp dụng cho các ngành sản xuất theo quy định. Sau khi Thông tư quy định khung giá phát điện của nhà máy thủy điện tích năng được ban hành, các nhà máy điện thủy điện tích năng sẽ đàm phán giá với Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Theo đó, Khung giá phát điện của nhà máy điện thủy điện tích năng là dải giá trị từ 0 (đồng/kWh) đến mức giá của nhà máy điện chuẩn. Mức giá của nhà máy điện chuẩn được xác định theo phương pháp quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Thông tư này.
Giá phát điện PNĐ (đồng/kWh) của nhà máy điện chuẩn được xác định theo công thức sau: PNĐ = FC + FOMC + VC
Trong đó: FC: Giá cố định bình quân của nhà máy chuẩn bằng Chi phí vốn đầu tư xây dựng nhà máy chuẩn chia cho Điện năng bình quân năm tại điểm giao nhận.
FOMC: Giá vận hành và bảo dưỡng cố định của nhà máy điện chuẩn được tính bằng Tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng cố định của nhà máy chia cho Điện năng giao nhận bình quân nhiều năm của nhà máy điện.
VC: Giá biến đổi của năm áp dụng khung giá của nhà máy điện chuẩn được xác định theo phương pháp quy định tại Điều 7 Thông tư này (đồng/kWh).
Trong thông tư cũng quy định chi tiết phương pháp, công thức tính cho từng loại thành phần nhằm xác định khung giá.
Như vậy, trong thời gian 2022 đến năm 2024, Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành các quy định về khung giá phát điện và phương pháp xác định giá điện của tất cả các loại hình sản xuất điện hiện nay như nhiệt điện, thủy điện, mặt trời, điện gió, nhà máy điện sản xuất từ chất thải rắn, sinh khối và sắp tới là thủy điện tích năng. Trên cơ sở các quy định nêu trên, vừa qua Bộ Công Thương cũng đã phê duyệt khung giá cho nhà máy nhiệt điện sử dụng khí LNG năm 2024.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương, tại địa chỉ: D10 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội. Email: [email protected].
Xem chi tiết dự thảo Thông tư tại đây!

Cùng chuyên mục

Hàn Quốc tăng giá điện

08/07/2024

Chính phủ Hàn Quốc luôn coi ngành năng lượng nói chung, lĩnh vực điện lực nói riêng đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, chính sách giá năng lượng, giá điện luôn được Chính phủ quan tâm, cân nhắc điều tiết một cách thận trọng.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151