Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ năm, 25/07/2024 | 00:55 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Bộ Công Thương tập trung nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, DSM và DR

16/06/2024
Năm 2024, Ban Chỉ đạo phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam (Bộ Công Thương) sẽ tập trung nâng cao hiệu quả vận hành hệ thông điện, chương trình DSM, DR.
Ngày 14/6/2024, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Trưởng ban chỉ đạo phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo) đã ký ban hành Quyết định số 1534/QĐ-BCĐ phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Chỉ đạo.
Năm 2024 Ban Chỉ đạo sẽ tập trong vào các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện
Theo kế hoạch công tác được phê duyệt, năm 2024 Ban Chỉ đạo sẽ tập trong vào các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện.
Cụ thể, duy trì thường xuyên 100% các nhà máy điện (NMĐ) có công suất trên 30 MW, các TBA 500-220kV có kết nối hệ thống SCADA và 95% đáp ứng đủ tín hiệu SCADA theo quy định; 100% các TBA 110kV thuộc phạm vi quản lý của các Tổng công ty Điện lực (TCTĐL), các NMĐ có công suất lắp đặt từ 10MW đến 30MW có kết nối hệ thống SCADA và 90% đáp ứng đủ tín hiệu SCADA theo quy định.
Đồng thời, tiếp tục khai thác hiệu quả các chức năng của hệ thống SCADA/EMS tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), hệ thống SCADA/DMS và miniSCADA tại các TCTĐL và công ty điện lực; Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng số liệu đo đếm thu thập từ xa từ các NMĐ, các điểm đo đếm ranh giới truyền về kho dữ liệu đo đếm của EVN.
Theo đó, năm 2024 phấn đấu thuộc phạm vi quản lý của Tổng công ty Truyền tải quốc gia (EVNNPT) vận hành theo tiêu chí không người trực. Thực hiện điều khiển, thao tác xa an toàn, tin cậy và hiệu quả các TBA 220kV, 110kV theo tiêu chí không người trực.
Tiếp tục nghiên cứu, nâng cao năng lực dự báo nhu cầu phụ tải điện
Đối với chương trình Quản lý nhu cầu điện (DSM) và Điều chỉnh phụ tải (DR), Ban chỉ đạo đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình DSM và DR phù hợp với điều kiện hệ thống điện, đảm bảo cân đối cung cầu, vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, tin cậy.
Cùng với đó, đẩy mạnh công tác nghiên cứu phụ tải điện, nâng cao năng lực dự báo nhu cầu phụ tải điện, khai thác các kết quả của nghiên cứu phụ tải điện để đánh giá tiềm năng thực hiện các chương trình DSM và DR của từng TCTĐL, công ty điện lực.
Tiếp tục triển khai rộng rãi, hiệu quả các chương trình DR thông qua ưu đãi phi thương mại, chương trình tham gia tự nguyện của khách hàng sử dụng điện tại các TCTĐL, công ty điện lực cũng như tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho các cán bộ, nhân viên thực hiện công tác nghiên cứu phụ tải điện, các chương trình DSM và chương trình DR.
Đặc biệt, Ban chỉ đạo sẽ đẩy mạnh thực hiện các chương trình tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về ý nghĩa, lợi ích, nội dung chương trình Lưới điện Thông minh, nâng cao nhận thức về nội dung và lợi ích của chương trình DSM, DR thông qua các phương tiện truyền thông.
Thu Hường

Cùng chuyên mục

TKV cung ứng đủ than cho sản xuất điện

24/07/2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Trong đó, bảo đảm cấp đủ than cho sản xuất điện với sản lượng hơn 2 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2023.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151