Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 02/10/2023 | 18:18 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương chỉ đạo các giải pháp cấp bách tăng cường tiết kiệm điện

04/06/2023
Trong điều kiện căng thẳng cung cấp điện như hiện nay, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các giải pháp cấp bách tăng cường tiết kiệm điện.
Công nhân Công ty Điện lực Bắc Giang bảo dưỡng hệ thống bảo đảm cung cấp điện.
Cụ thể, đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, tòa nhà văn phòng:
Chỉ bật điều hòa khi nhiệt độ bên ngoài trời từ 32 độ C trở lên, điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên; mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc; tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng; dừng hoạt động 50% số thang máy. Khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau; tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng làm việc.
Đối với các trường học, trung tâm đào tạo:
Chỉ bật điều hòa khi nhiệt độ bên ngoài trời từ 32 độ C trở lên, điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên; mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc lớp học; tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng học; tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng; dừng hoạt động 50% số thang máy; khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau.
Đối với các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ:
Chỉ bật điều hòa khi nhiệt độ bên ngoài trời từ 32 độ C trở lên, điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên; mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc hoạt động; tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng; dừng hoạt động 50% số thang máy; khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau; tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí, quảng cáo, bảng hiệu từ 22 giờ; tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ Công ty Điện lực Bắc Giang; khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động thêm nguồn cung cấp điện.
Đối với cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất:
Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng; dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất sau 22 giờ; tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ Công ty Điện lực Bắc Giang; khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động nguồn cung cấp điện. 
Đối với các hệ thống chiếu sáng giao thông:
Điều chỉnh thời gian mở đèn trễ 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút so với kế hoạch hiện nay; giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22 giờ tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít.
Đối với các hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí:
Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo từ 22 giờ; tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22 giờ.
Đối với các hộ gia đình:
Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong hộ gia đình, tắt thiết bị khi không sử dụng…; chỉ bật điều hòa khi nhiệt độ bên ngoài trời từ 32 độ C trở lên, điều chỉnh điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên; tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà. Nên sử dụng chung một điều hoà trong gia đình.
Để thực hiện nghiêm quy định trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời báo cáo, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; đề xuất phê bình tổ chức, cá nhân chưa thực hiện chưa tốt các nội dung chỉ đạo.
Theo Báo Bắc Giang

Cùng chuyên mục

PC Lai Châu: Đảm bảo cấp điện phục vụ hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc - Lai Châu 2023

02/10/2023

Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc - Lai Châu 2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lai Châu, Công ty Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu) đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị lập phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ các hoạt động của hội chợ.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.728
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.786
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.074
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.612
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 2.919
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.015