[In trang]
Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về nội dung Dự thảo 2 Luật Điện lực (sửa đổi)
Thứ sáu, 12/04/2024 - 16:43
Chiều 12/4 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến về nội dung Dự thảo 2 Luật Điện lực (sửa đổi).
Cuộc họp với sự tham dự của thành viên Ban soạn thảo gồm: Ông Lê Sỹ Bảy - Phó Tổng thanh tra Chính phủ, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số bộ ngành cơ quan thuộc Chính phủ; một số hiệp hội, đại diện doanh nghiệp: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV); một số Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương.
Cuộc họp lần này nhằm tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Dự án Luật Điện lực (sửa đổi).
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị ấy ý kiến về nội dung Dự thảo 2 Luật Điện lực (sửa đổi)
Trước đó, ngày 28 tháng 3 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 2034/BCT-ĐTĐL gửi đến các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc xin ý kiến đối với dự án Luật Điện lực (sửa đổi).
Ngày 29 tháng 3 năm 2024, Dự thảo 2 Luật Điện lực (sửa đổi) được đăng tải trên Trang Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương để lấy ý kiến rộng rãi trong thời hạn 60 ngày theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Tại cuộc họp, ông Trần Việt Hòa- Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), thành viên Ban soạn thảo, Tổ trưởng Tổ biên tập đã báo cáo vắn tắt các công việc đã triển khai theo kết luận tại cuộc họp lần thứ nhất và giới thiệu tổng quan về Dự thảo 2 của luật.
Cùng với đó, thành viên đại diện các Tổ biên tập đã báo cáo vắn tắt về nội dụng tại Dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi) về các chuyên đề: Quy hoạch đầu tư phát triển điện lực và chuyên đề Điện năng lượng tái tạo và năng lượng mới; Cấp phép hoạt động điện lực; Thị trường điện, mua bán điện và giá điện; Vận hành hệ thống điện; An toàn Điện và an toàn đập, hồ chứa thủy điện.
Tại cuộc họp, các chuyên gia, thành viên Ban soạn thảo đã cho ý kiến góp ý và Dự thảo 2 của Luật Điện lực (sửa đổi).
Dự thảo Luật Điện lực bao gồm 9 chương với 94 điều. Cụ thể:
Chương I. Quy định chung bao gồm 08 điều (từ Điều 1 đến Điều 8);
Chương II. Quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực bao gồm 04 mục với 14 điều
Chương III. Phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới bao gồm 05 điều (từ Điều 23 đến Điều 27).
Chương IV. Giấy phép hoạt động điện lực bao gồm 08 điều (từ Điều 28 đến Điều 35)
Chương V. Hoạt động mua bán điện ( từ Điều 36 đến Điều 60)
Chương VI. Vận hành, điều độ hệ thống điện quốc gia bao gồm 12 điều (từ Điều 61 đến Điều 72)
Chương VII. Bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện (từ Điều 73 đến Điều 89)
Chương VIII. Trách nhiệm quản lý nhà nước về điện lực gồm 02 điều (Điều 90 và Điều 91).
Chương IX. Điều khoản thi hành gồm 03 điều (Điều 92, 93 và Điều 94).
Thu Hường