[In trang]
Khảo sát xây dựng tiêu chuẩn Kỹ thuật máy biến áp 500kV
Thứ bảy, 05/08/2023 - 15:29
Từ ngày 15/7/2023 đến 30/7/2023 Tổ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện khảo sát thực tế, thu thập thông tin, số liệu cần thiết về các máy biến áp (MBA) 500kV tại các Truyền tải điện (TTĐ) thuộc Công ty Truyền tải điện 3, Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC), làm căn cứ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, thống nhất trong toàn EVN.
Nhằm áp dụng thống nhất, đồng bộ trong EVN về công tác mua sắm, sửa chữa, quản lý vận hành, đồng thời đảm bảo tính cạnh tranh minh bạch trong công tác đấu thầu, qua đó nâng cao chất lượng vật tư thiết bị trên hệ thống lưới điện, giảm chi phí thiết kế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh… Năm 2022 EVN đã giao nhiệm vụ cho Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thực hiện xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho 05 thiết bị là MBA, TI, TU, CSV cấp điện áp 220kV và xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho MBA 500kV.

Tổ công tác kiểm tra thiết bị tại trạm biến áp 500kV Đăk Nông
Tổ công tác xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật của EVN được Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia thành lập từ ngày 23/02/2023 trên cơ sở quyết định giao nhiệm vụ của EVN do ông Lương Thành - Phó trưởng Ban Kỹ thuật làm Tổ trưởng cùng 10 thành viên là CBCNV tiêu biểu, có chuyên môn cao thuộc các Ban của EVNNPT và các Phòng chức năng của các Công ty trực thuộc. Các thành viên Tổ công tác đều là kiêm nhiệm và do đặc thù công việc nên thường làm việc theo nhóm và đa phần thực hiện ngoài giờ hành chính hoặc vào các ngày nghỉ.
Việc khảo sát thực tế lần này phục vụ công tác xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho MBA 500kV. Trước đó, trong năm 2022 và 06 tháng đầu năm 2023, tổ công tác xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật EVN cũng đã thực hiện khảo sát thực tế tại các trạm biến áp 220kV thuộc Công ty Truyền tải điện 1 và Công ty Truyền tải 4 để phục vụ công tác xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cho MBA, TI, TU, CSV cấp điện áp 220kV.

Tổ công tác khảo tại trạm 500kV Pleiku
Công tác khảo sát là công việc quan trọng nhằm thu thập số liệu thực tế, đánh giá tổng thể, khách quan các thiết bị đang vận hành hiện hữu trong hệ thống lưới truyền tải điện. Chính vì vậy, tại các buổi khảo sát thực tế Tổ công tác đã thu thập được một số sự khác biệt về chủng loại, hình thức, tình trạng vận hành, chất lượng của thiết bị đang vận hành hiện hữu tại các Đơn vị. Tổ công tác cũng đã có các buổi làm việc, trao đổi với lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật của các Truyền tải điện và CBCNV các Trạm biến áp về quá trình vận hành, tình trạng vận hành của các thiết bị, các ưu nhược điểm của các thiết bị …từ đó căn cứ đối chiếu với các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế để đưa ra tiêu chuẩn phù hợp nhất với điều kiện vận hành thực tế, môi trường khí hậu và hệ thống lưới điện Việt Nam.
Trạm trưởng trạm 500kV Đăk Nông báo cáo với tổ công tác về tình trạng thiết bị trong quá trình vận hành
Được sự chỉ đạo sát sao của ban Tổng giám đốc, đến nay các tiêu chuẩn kỹ thuật do EVNNPT thực hiện cũng đã cơ bản hoàn thành, theo kế hoạch dự kiến trong tháng 8 này Tổ công tác sẽ trình Hội đồng thành viên EVNNPT duyệt để trình EVN và dự kiến trong tháng 10 EVN sẽ tổ chức Hội thảo và thẩm định trước khi ban hành./.

Tổ công tác khảo sát tại trạm 500kV Pleiku 2
Theo EVNNPT