[In trang]
EVNNPT yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở tại miền núi, trung du Bắc Bộ
Thứ hai, 25/09/2023 - 07:44
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa có Công điện gửi các đơn vị trực thuộc về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở tại miền núi, trung du Bắc Bộ.
Một vị trí cột đường dây 500kV Sơn La – Lai Châu được Truyền tải điện Tây Bắc 2 xử lý tạm
Theo đó, EVNNPT yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Công điện số 5442/CĐ-EVN ngày 14/9/2023 của EVN. Trong đó, cần tập trung các nội dung sau:
Các trạm điện có nguy cơ bị ngập úng thực hiện phương án trực vận hành và phòng chống phù hợp để đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra; các đơn vị trong vùng bị ảnh hưởng mưa lũ căn cứ hình cụ thể chủ động tổ chức tái lập ca trực khi cần thiết.
Các đường dây 220kV-500kV kịp thời tổ chức kiểm tra, cắt tỉa cây cao, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện; xúc dọn đất, đá khơi thông và bổ sung rãnh thoát nước (nếu cần) hướng ra xa khu vực có nguy cơ sạt lở; bổ sung phủ bạt, chằng néo,… các vị trí có nguy cơ sạt lở gây sự cố.
Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, công tác chuẩn bị ứng phó; theo dõi, kiểm soát các nguy cơ tại các vị trí xung yếu trên địa bàn đơn vị quản lý; quan trắc các vị trí đã bị sụt lún, sạt trượt để phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đặc biệt là sau các đợt mưa, lũ; báo cáo cấp trên đầy đủ, kịp thời theo quy định. Thực hiện các biện pháp an toàn trong quá trình kiểm tra, xử lý khắc phục theo quy định, đảm bảo an toàn cho người lao động, thiết bị và cộng đồng.
Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, thời tiết các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia (địa chỉ web www.kttv.gov.vn) để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời. Cập nhật, thực hiện đầy đủ các nội dung trong Công điện, văn bản chỉ đạo của các cấp được đăng tải trên trang web http://phongchongthientai.evn.com.vn của Tập đoàn.
Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian nhanh nhất.
Dự trữ đủ lượng lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu thiết yếu cho CBCNV, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, chia cắt. Đảm bảo vận hành liên tục, ổn định và thông suốt đối với các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo EVNNPT