Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 29/05/2024 | 06:06 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Video

Thay đổi khung giá bán lẻ điện bình quân phù hợp với bối cảnh mới

Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định 02/2023/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân được áp dụng từ ngày 3/2/2023, thay thế Quyết định 34/2017 của Thủ tướng Chính phủ.