Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 23/07/2024 | 22:15 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Video

Năng lượng xanh - điều kiện tất yếu cho phát triển doanh nghiệp

Năng lượng xanh đang là xu hướng tất yếu không chỉ đem đến các điều kiện cơ bản trong quá trình hội nhập quốc tế và các đòi hỏi từ thị trường. Việc áp dụng năng lượng xanh còn giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.