Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 21/02/2024 | 23:19 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Video

Cần sớm thống nhất giá điện năng lượng tái tạo để các doanh nghiệp yên tâm hoạt động

Từ trước đến nay, cơ chế giá FIT là cơ chế giá điện hỗ trợ, được thiết kế để thúc đẩy đầu tư vào các dự án điện mặt trời, điện gió và được quy định chỉ trong khoảng thời gian nhất định. Sau khi cơ chế giá FIT hết hiệu lực, cơ chế giá điện cho các nhà máy điện mặt trời, nhà máy điện gió chuyển tiếp cần thực hiện theo đúng quy định.