Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 05/06/2023 | 02:35 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Dự thảo lấy ý kiến góp ý

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT và Thông tư số 25/2018/TT-BCT 08/12/2022
2 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực 03/11/2022
3 Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân 23/09/2022
4 Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 06/07/2022
5 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT và Thông tư số 39/2015/TT-BCT 29/06/2022
6 DTQĐ của TTCP quy định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn 09/05/2022
7 Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện và xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện đối với các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp 04/03/2022
8 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT 23/02/2022
9 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 10/01/2022
10 Tổng hợp ý kiến về Đề nghị XD Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 04/10/2021
11 Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 27/07/2021
12 Quy định thực hiện thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện 08/04/2021