Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 14/07/2024 | 13:48 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Dự thảo lấy ý kiến góp ý

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 .../.../TT-BCT Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương liên quan đến điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia và thị trường điện 30/08/2023
2 .../.../TT-BCT Dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió. 30/08/2023
3 .../.../QĐ-TTg Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân 21/08/2023
4 .../.../QĐ-TTg Dự thảo Quyết định của TTCP quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 06/07/2023
5 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT và Thông tư số 25/2018/TT-BCT 08/12/2022
6 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực 03/11/2022
7 Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân 23/09/2022
8 Quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 06/07/2022
9 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT và Thông tư số 39/2015/TT-BCT 29/06/2022
10 DTQĐ của TTCP quy định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn 09/05/2022
11 Quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện và xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện đối với các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp 04/03/2022
12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BCT 23/02/2022
  • 0
  • 0