Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 17/07/2024 | 20:18 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giới thiệu

Cục Điều tiết điện lực là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, được thành lập ngày 19/10/2005, theo Quyết định số 258/2005/QĐ-TTG ngày 19/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ.
Cục Điều tiết điện lực thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật đối với nhiệm vụ điều tiết hoạt động điện lực nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng, sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả và bảo đảm tính công bằng, minh bạch. Đồng thời, Cục Điều tiết điện lực có nhiệm vụ tổ chức, quản lý hoạt động sự nghiệp dịch vụ công thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Cục theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.
Cục Điều tiết điện lực có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn khác theo quy định của Nhà nước.
Trải qua hơn 17 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Điều tiết điện lực đã khẳng định vai trò nòng cốt trong việc tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về hoạt động điều tiết điện lực, nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng; sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và bảo đảm tính công bằng, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.
Sự ra đời của Cục Điều tiết điện lực đã đánh dấu một bước quan trọng của quá trình cải cách và tái cơ cấu ngành điện Việt Nam.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
CỤC ĐIỀU TIẾT ĐIỆN LỰC
  • Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Electricity Regulatory Authority of Viet Nam (ERAV)
  • Trụ sở: D10 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.22147474                                       Fax: 024.35543008 
  • Websitehttp://erav.vn/           
Cục Điều tiết điện lực
  • 0
  • 0