Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ bảy, 13/07/2024 | 15:40 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Thông tin giá điện

Khung giá bán lẻ bình quân
Theo Quyết định số 02/2023/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau:
1. Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh;
2. Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh
​​​


  • 0
  • 0