THÔNG TIN NHÀ MÁY

Tên nhà máy A Lưới
Loại nhà máy Loại nhà máy khác
Công ty phát điện Công ty CP Thủy điện Miền Trung (GENCO1)
Công suất lắp đặt 170.00 (MW)
Số điện thoại
Địa chỉ
Ghi chú
Thời gian tham gia 15/04/2013
Loại hình tham gia Tham gia trực tiếp
Tình trạng Đang tham gia
  • 0
  • 0