THÔNG TIN NHÀ MÁY

Tên nhà máy An Khánh
Loại nhà máy Nhà máy nhiệt điện than
Công ty phát điện Công ty CP Nhiệt điện An Khánh
Công suất lắp đặt 100.00 (MW)
Số điện thoại
Địa chỉ
Ghi chú
Thời gian tham gia 01/10/2017
Loại hình tham gia Tham gia trực tiếp
Tình trạng Đang tham gia
  • 0
  • 0