THÔNG TIN NHÀ MÁY

Tên nhà máy Bình Điền
Loại nhà máy Loại nhà máy khác
Công ty phát điện Công ty CP Thủy điện Bình Điền
Công suất lắp đặt 44.00 (MW)
Số điện thoại
Địa chỉ
Ghi chú
Thời gian tham gia 01/07/2012
Loại hình tham gia Tham gia trực tiếp
Tình trạng Đang tham gia
  • 0
  • 0