THÔNG TIN NHÀ MÁY

Tên nhà máy Cà Mau 1
Loại nhà máy Nhà máy Tua-bin khí
Công ty phát điện Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau
Công suất lắp đặt 750.00 (MW)
Số điện thoại
Địa chỉ
Ghi chú
Thời gian tham gia 01/07/2012
Loại hình tham gia Tham gia gián tiếp
Tình trạng Đang tham gia
  • 0
  • 0