Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 23/02/2024 | 17:51 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giá điện

EVNHANOI bắt đầu chuyển ngày ghi chỉ số công tơ vào cuối tháng

EVNHANOI bắt đầu chuyển ngày ghi chỉ số công tơ vào cuối tháng

20/02/2024

Bắt đầu từ ngày 29/2/2024, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) sẽ triển khai thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ vào ngày cuối tháng.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151