Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 05/06/2023 | 03:39 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Nghiên cứu đào tạo

Thủy điện Sông Ba Hạ: Áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng

Thủy điện Sông Ba Hạ: Áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng

04/06/2023

Nhiều năm qua, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (Thủy điện Sông Ba Hạ) luôn nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm điện trong mọi hoạt động với việc đầu tư các thiết bị hiện đại và áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất kinh doanh.

Xem thêm

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.728
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.786
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.074
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.612
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 2.919
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.015