Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ sáu, 29/09/2023 | 06:58 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Nghiên cứu đào tạo

Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức khóa đào tạo Phần mềm quản lý vận hành đường dây

Công ty Truyền tải điện 4 tổ chức khóa đào tạo Phần mềm quản lý vận hành đường dây

28/09/2023

Từ ngày 20/9 – 24/9/2022, Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) đã phối hợp cùng với giảng viên của Công ty Thinklabs – đơn vị phối hợp xây dựng phần mềm hệ thống quản lý đường dây truyền tải điện, trong đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã tổ chức khóa đào tạo phần mềm quản lý vận hành đường dây truyền tải điện.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.728
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.786
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.074
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.612
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 2.919
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.015