Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 14/07/2024 | 14:34 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Quy định mới về hệ thống điện truyền tải và quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia

Quy định mới về hệ thống điện truyền tải và quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia

10/07/2024

Trong các năm trở lại đây, việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo (đặc biệt là điện gió, điện mặt trời, điện mặt trời mái nhà) được phát triển mạnh về quy mô công suất. Nhằm đảm bảo công tác quản lý, vận hành an toàn hệ thống điện, lưới điện trong bối cảnh mới, hiện nay Cục Điều tiết điện lực đang chủ trì, phối hợp với các đơn vị điện lực nghiên cứu, rà soát để sửa đổi quy định hệ thống điện truyền tải và quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151