Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 03/12/2023 | 20:12 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giám sát cung cấp điện

Đưa điện về khu vực nông thôn, miền núi

Đưa điện về khu vực nông thôn, miền núi

02/12/2023

Việc đưa điện lưới về vùng khó khăn tại huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã góp phần làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn, cải thiện đời sống người dân, đồng thời là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151