Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 28/05/2024 | 23:11 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Phát triển năng lượng

Bộ Công Thương nỗ lực cụ thể hóa cam kết tại COP26

Bộ Công Thương nỗ lực cụ thể hóa cam kết tại COP26

27/05/2024

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, Bộ Công Thương đã xây dựng và triển khai nhiều chương trình kế hoạch để hiện thực hóa cam kết tại COP26

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151