Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 05/06/2023 | 03:51 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Thông tin báo chí

Ba giải pháp đảm bảo cung ứng điện những tháng cao điểm nắng nóng

Ba giải pháp đảm bảo cung ứng điện những tháng cao điểm nắng nóng

03/06/2023

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo điện, chỉ đạo các đơn vị quyết liệt, khẩn trương thực hiện một số nhóm nhiệm vụ để ứng phó, đảm bảo cung ứng điện trong những tháng cao điểm nắng nóng.

Xem thêm

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.728
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.786
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.074
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.612
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 2.919
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.015