Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 02/10/2023 | 19:01 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Thông tin báo chí

Hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí NCS 1 và nhà máy xử lý khí NCSP

Hoàn thành bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí NCS 1 và nhà máy xử lý khí NCSP

30/09/2023

Nhằm đảm bảo sự an toàn và độ tin cậy cho Hệ thống vận chuyển và xử lý khí Nam Côn Sơn 1, công tác dừng khí để bảo dưỡng sửa chữa (Mini-TAR) được thực hiện định kỳ mỗi hai năm. Năm 2023, sự kiện này được hoàn thành thắng lợi vào cuối tháng 9.

Xem thêm

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.728
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.786
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.074
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.612
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 2.919
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.015