Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 05/03/2024 | 00:26 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Phát triển năng lượng

Tuyển than Cửa Ông ổn định sản xuất, nâng cao đời sống cho người lao động

10/10/2023
Trong 9 tháng 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn song Công ty Tuyển than Cửa Ông đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên đồng thuận cùng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được giao.
Tăng cường bám sát các chỉ tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ, Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh (SXKD) được giao 9 tháng năm 2023. Cùng với đó, Công ty luôn cập nhật kịp thời thông tin để có kế hoạch điều hành, sản xuất, tiêu thụ hợp lý, tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, tiết kiệm; tập trung tiếp nhận và pha trộn, chế biến than nhập khẩu; cấp than cho nhiệt điện, quy hoạch hệ thống kho phù hợp với sản xuất và tiêu thụ.
Song song đó, Tuyển than Cửa Ông luôn sẵn sàng chuẩn bị tốt về công nghệ, củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu. Duy trì và thực hiện thường xuyên chế độ chăm sóc bảo dưỡng, sửa chữa, giữ ổn định thiết bị đáp ứng đủ cho sản xuất. Công ty đã giao kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị xây dựng và quyết liệt triển khai thực hiện các phương án nhằm tiết kiệm chi phí. Tăng cường tuyên truyền và tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm điện năng nhất là trong giờ cao điểm và những ngày nắng, nóng.
Nhộn nhịp sản xuất trên bến cảng Cửa Ông.
Các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận trong CBCNV trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình và nghị quyết đề ra. Tăng cường tuyên truyền trong CBCNV tích cực tham gia chương trình hành động thực hiện chuyển đối số trong Công ty đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh thực hiện 4 phong trào thi đua do TKV phát động (đó là các phong trào: “3 hóa”: CGH - TĐH - THH; “3 Sáng”: Sáng tạo - Sáng kiến - Sáng, Xanh, Sạch; “3 Cao”: Ngày công cao, sản lượng cao, thu nhập cao; “3 An”: An ninh - An toàn - An sinh); chương trình hành động về AT, VSLĐ; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do TKV phát động.
Song hành với đó, Công ty luôn quan tâm chăm lo sức khoẻ cho CBCNV, giám sát việc phục vụ suất ăn cho người lao động tại các nhà ăn, đảm bảo chất lượng. Quan tâm chăm lo sức khoẻ cho CBCNV, tổ chức khám sức khỏe cho 2.103 CBCNV làm nghề nặng nhọc độc hại đảm bảo chất lượng, phát hiện và chuyển tuyến khám, điều trị kịp thời đối với những công nhân có bệnh lý cần điều trị; cử 10 công nhân đi rửa phổi tại Bệnh viện Than - Khoáng sản. Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên công tác AT - VSTP, tổ chức khảo sát, đánh giá chất lượng bữa ăn giữa ca nhằm nâng cao chất lượng phục vụ suất ăn cho người lao động.
Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong hoạt động SXKD - ĐSXH, Công ty vinh dự được nhận Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của Chính phủ, Cờ Thi đua của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp năm 2022; Cờ dẫn đầu TKV trong phong trào thi đua phối hợp kinh doanh, trong phong trào thi đua “Doanh nghiệp vì người lao động”, Công ty vinh dự là đơn vị thuộc Top 3 được nhận Cờ thi đua của TKV...
Trong quý 4/2023, Công ty tiếp tục đẩy mạnh SXKD, tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, giữ ổn định nhịp độ sản xuất, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất.
Trọng tâm là công tác tiêu thụ, xây dựng kế hoạch kéo mỏ, sàng tuyến phù hợp, cụ thể: Than nhận trong kỳ 3,5 triệu tấn; than sạch sản xuất 3,2 triệu tấn; than tiêu thụ 3,19 triệu tấn; doanh thu tổng số 6,677 nghìn tỷ đồng./.
Theo Tạp chí Năng lượng Việt Nam

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151