Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ năm, 20/06/2024 | 07:03 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Nghiên cứu đào tạo

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng trên hành trình Chuyển đổi số

21/04/2023
Đối với Nhiệt điện Hải Phòng, yếu tố quan trọng để thành công trong quá trình chuyển đổi số, đó chính là nguồn nhân lực.
Quá trình chuyển đổi số vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước nhưng toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng quyết tâm đoàn kết thực hiện mục tiêu chung của EVN/EVNGENCO2 trở thành Doanh nghiệp số năm 2025.
Công ty cần chuẩn bị kỹ tâm lý, tài chính vững vàng, từng bước nỗ lực để đi đến thành công. Xác định quá trình chuyển đổi số cần khoảng thời gian tối thiểu từ 2 đến 5 năm mới có thể mang lại hiệu quả, cần có một sự đầu tư cả về trí lực, nhân lực và tài lực. Để bắt nhịp với xu hướng của thời đại, đồng thời thực hiện mục tiêu chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.
Trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành trong năm 2022”, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng được Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) giao cho là đơn vị đầu tiên thực hiện thí điểm công tác chuyển đổi số, từ đó triển khai đến các đơn vị khác trong Tổng Công ty, Công ty xác định có rất nhiều khó khăn phải lường trước và tìm kiếm giải pháp khắc phục.

Học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác triển khai kế hoạch chuyển đổi số
Thay đổi tư duy, nhận thức và tầm nhìn của người lãnh đạo
Hiểu rõ nhận thức, tư duy và tầm nhìn của người đứng đầu doanh nghiệp là yếu tố cốt lõi trong quá trình chuyển đổi số. Loại bỏ hoàn toàn cách làm cũ, thoát khỏi vùng an toàn, hay nói đúng hơn là cần một sự đột phá, để đón nhận một phương thức làm việc hoàn toàn mới.
Điều này không phải ai cũng có thể chấp nhận được. Do đó, rất nhiều khóa đào tạo về tư duy, nhận thức về chuyển đổi số được tổ chức nhằm giúp lãnh đạo các đơn vị hiểu rõ về số hóa, làm gương cho nhân viên, là người tiên phong trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp một cách nhanh chóng.
Các cuộc Hội thảo mở ra cánh cửa tri thức về chuyển đổi số cho các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên, nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác chuyển đổi số.
Với mục tiêu là thay đổi nhận thức về chuyển đổi số từ trên xuống dưới, từ cán bộ đến chuyên viên, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng phổ biến, yêu cầu CBCNV tham gia các khóa học học trực tuyến qua zoom và trên phần mềm Elearning như: Chiến lược doanh nghiệp số, chiến lược và triển khai chuyển đổi số, cẩm nang chuyển đổi số của Bộ Thông tin Truyền thông; sổ tay chuyển đổi số của EVN, chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam… Đồng thời tham dự đầy đủ các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số cho toàn thể CBCNV trong Tổng Công ty.
Chuyển đổi số là một chiến lược dài hạn
Xác định quá trình chuyển đổi số cần khoảng thời gian tối thiểu từ 2 đến 5 năm mới có thể mang lại hiệu quả, cần có một sự đầu tư cả về trí lực, nhân lực và tài lực, Công ty cần chuẩn bị kỹ tâm lý, tài chính vững vàng, từng bước nỗ lực để đi đến thành công. Đối với Nhiệt điện Hải Phòng, yếu tố quan trọng để thành công trong quá trình chuyển đổi số, đó chính là nguồn nhân lực. Khả năng tiếp cận, áp dụng linh hoạt với những công nghệ mới, phương thức vận hành mới, đòi hỏi nhân viên trau dồi kiến thức và kỹ năng mới. 
Bên cạnh đó, việc chuẩn bị về nguồn tài chính là yếu tố quyết định cho sự thành công. Ngay từ khi bắt đầu, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch chiến lược, dự toán chi phí cho từng giai đoạn.

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng từng bước thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý kỹ thuật, quản trị văn phòng
Kết quả đạt được sau hơn 2 năm thực hiện
Tại phiên họp thứ 8, ngày 1/3/2023, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động SXKD, ông Tạ Công Hoan, Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban chỉ đạo đánh giá cao những kết quả mà Công ty đã đạt được trong quá trình triển khai công tác chuyển đổi số.
Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức phía trước nhưng toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng quyết tâm đoàn kết thực hiện mục tiêu chung của EVN/EVNGENCO2 trở thành Doanh nghiệp số năm 2025.
Công ty đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra trong năm 2022, cụ thể như sau:  
- Hoàn thành 8/10 chủ đề do Công ty tự thực hiện và hoàn thành 5/7 chủ đề chuyển đổi số do EVN/GENCO2 giao, các chủ đề còn lại đang chờ thủ tục và hướng dẫn để triển khai tiếp.
- Chương trình đề  tài cách mạng 4.0 đã hoàn thành 3/7 đề tài hiện đang triển khai nhân rộng các đề tài còn lại.
Về một số nhiệm vụ trong giai đoạn 2023 - 2025, Ban Chỉ đạo đề nghị Tổ công tác đẩy nhanh thực hiện các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể như sau:
+ Với các nhiệm vụ chuyển đổi số do EVN/EVNGENCO2 giao như: chủ đề RMS, Chương trình số hóa phiếu công tác; 15 chủ đề được giao trong 3 lĩnh vực ĐTXD, SXKD, Quản trị nội bộ giai đoạn 2023 - 2025. Công ty bám sát các nội dung, yêu cầu và tiến độ của EVN/GENCO2 để tổ chức thực hiện theo quy định.
+ Với các chủ đề do Công ty triển khai thực hiện: Công ty đã số hóa được 15 quy trình. Các quy trình đã được đào tạo đầy đủ, giao cho các đơn vị áp dụng đầy đủ, đồng bộ. 
Theo Tạp chí Công Thương

Cùng chuyên mục

Chú trọng đào tạo kỹ năng cho người lao động

19/06/2024

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn là công trình đa mục tiêu. Không chỉ cung cấp điện với chi phí thấp, an toàn, nhà máy còn có vai trò kiểm soát lũ cho hạ lưu, với dung tích phòng lũ thường xuyên là 112 triệu m3 và cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Nhằm đáp ứng tốt các mục tiêu này, đồng thời tiết giảm chi phí sản xuất, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) luôn chú trọng đặc biệt tới nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, kỹ năng của người lao động.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151