Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 25/09/2023 | 17:51 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Hoạt động ERAV

Công nhận kết quả xét tuyển viên chức

26/04/2023
Ngày 21/4/2023, Cục Điều tiết điện lực đã ban hành Quyết định số 61/QĐ-ĐTĐL về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Nghiên cứu phát triển thị trường điện lực và Đào tạo năm 2022
Chi tiết nội dung Quyết định số 61/QĐ-ĐTĐL xem tại đây.

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.728
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.786
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.074
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.612
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 2.919
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.015