Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ năm, 20/06/2024 | 06:25 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Tin thị trường điện

Phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022

06/01/2022
Mức trần của giá điện năng thị trường điện (SMP cap) áp dụng trong thị trường điện năm 2022 là 1602,3 đồng/kWh.
Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) vừa ban hành Quyết định số 98/QĐ-ĐTĐL ngày 31/12/2021 phê duyệt Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022.
Kế hoạch này được phê duyệt căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực; Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BCT và Thông tư số 24/2019/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện. Đồng thời, căn cứ Quyết định số 3063/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2022 và theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2022 và Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022.
Ảnh minh họa (Nguồn: A.N)
Theo đó, mức trần của giá điện năng thị trường điện (SMP cap) áp dụng trong thị trường điện năm 2022 là 1602,3 đồng/kWh. Nhà máy điện mới tốt nhất năm 2022 là Nhà máy nhiệt điện Thăng Long. Giá công suất thị trường (CAN) từng chu kỳ giao dịch áp dụng trong thị trường điện năm 2022 được quy định cụ thể kèm theo Quyết định này.
Về tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng (tỷ lệ alpha) trong năm 2022, trong trường hợp 02 bên đã thống nhất trong hợp đồng mua bán điện thì áp dụng mức tỷ lệ được quy định trong hợp đồng. Trong trường hợp 02 bên chưa thống nhất thì áp dụng phương án alpha bằng 80% đối với nhà máy nhiệt điện và 90% đối với nhà máy thủy điện cho đến khi hai bên đạt được thống nhất.
Cũng theo quyết định này, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia có trách nhiệm công bố trên Trang thông tin điện tử thị trường điện các nội dung của Kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2022 theo quy định. Đồng thời tính toán sản lượng hợp đồng năm, tháng của nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện và thông báo cho đơn vị phát điện và đơn vị mua điện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 24/2019/TT-BCT (công bố riêng cho từng nhà máy điện).
Trường hợp các đơn vị phát điện chưa thống nhất được với đơn vị mua điện về tỷ lệ sản lượng điện năng thanh toán theo giá hợp đồng thì các đơn vị có trách nhiệm tiếp tục đàm phán, thống nhất, thông báo cho Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia để tính toán, đề xuất và báo cáo Cục Điều tiết điện lực trước ngày 15/6/2022.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3063/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2022 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lập tại Văn bản số 7998/EVN-KH ngày 28/12/2021 với các nội dung chính như sau:
Tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc, bao gồm cả sản lượng điện mặt trời mái nhà năm 2022 là 275,505 tỷ kWh, trong đó mùa khô là 133,622 tỷ kWh và mùa mưa là 141,883 tỷ kWh.
Thông số đầu vào cơ bản để lập Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2022 bao gồm: Tốc độ tăng trưởng GDP, tần suất nước về các hồ thuỷ điện, khối lượng khí bao tiêu tại Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ cho sản xuất điện (theo Văn bản số 1024/DKT ngày 30/12/2021 của Vụ Dầu khí và Than), mực nước đầu tháng của các hồ thủy điện trong năm 2022.
Cơ cấu sản xuất điện theo các loại nguồn điện, dự kiến điện năng sản xuất của các nhà máy điện và điện nhập khẩu các tháng năm 2022. Trong đó, các đơn vị phát điện có trách nhiệm chủ động thực hiện công tác chuẩn bị phát điện, bao gồm đảm bảo công suất sẵn sàng của các tổ máy và thu xếp nguồn nhiên liệu sơ cấp (than, khí, dầu) cho phát điện hàng tháng trong năm 2022; sản lượng mua bán điện thực tế của các nhà máy điện (theo hợp đồng mua bán điện, phương án giá điện) sẽ được xác định theo các quy định liên quan về giá điện và thị trường điện.
Quyết định cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện. Trong đó, EVN chịu trách nhiệm bám sát và cập nhật diễn biến thực tế của phụ tải điện, các điều kiện vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đảm bảo vận hành và cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy cho hệ thống điện quốc gia. Trường hợp có những ảnh hưởng bất thường đến việc đảm bảo an ninh cung cấp điện, phải kịp thời báo cáo Bộ Công Thương (thông qua Cục Điều tiết điện lực) xem xét, chỉ đạo.
EVN chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các phương án đảm bảo cung cấp điện cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn, các dịp nghỉ lễ, Tết trong năm 2022. Chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, các tổng công ty điện lực, công ty điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Bộ Công Thương (thông qua Cục Điều tiết điện lực) chủ động xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch cung cấp điện cho hệ thống điện miền Bắc trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2022, báo cáo Bộ Công Thương (Cục Điều tiết điện lực) trước ngày 28/02/2022.../.
Theo https://dangcongsan.vn/

Cùng chuyên mục

Họp rà soát nội dung Dự thảo Nghị định quy định cơ chế DPPA

14/06/2024

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Cục Điều tiết điện lực đã tổ chức cuộc họp về việc rà soát nội dung Dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và Khách hàng sử dụng điện lớn (Dự thảo Nghị định quy định cơ chế DPPA).

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151