Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 02/10/2023 | 18:45 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Tin thị trường điện

Đồng ý cho các nhà máy điện sử dụng khí Lô B ‘gián tiếp’ tham gia thị trường điện

21/11/2022
Các dự án trọng điểm về dầu khí là những dự án góp phần quan trọng vào phát triên kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền Việt Nam.
Trên cơ sở đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công Thương đã thống nhất việc các nhà máy nhiệt điện sử dụng khí Lô B gián tiếp tham gia thị trường điện theo quy định tại Thông tư số 45 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Cụ thể, tại Văn bản số: 7127/BCT-ĐTĐL, ngày 10/11/2022, về việc tham gia thị trường điện của các nhà máy điện ô Môn sử dụng khí Lô B, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:
Thứ nhất: Các dự án trọng điểm về dầu khí là những dự án góp phần quan trọng vào phát triên kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, an ninh quốc phòng và bảo vệ chủ quyền Việt Nam. Nội dung này đã được khẳng định tại nhiều Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ.
Chuỗi dự án khí Lô B đã được Phó Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào danh mục các dự án trọng điểm dầu khí do Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí theo dõi, chỉ đạo tại Mục 7 Thông báo số 248/TB-VPCP ngày 31/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 19/5/2017.
Thứ hai: Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phũ đã chỉ đạo phải tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn để phục vụ lợi ích quốc gia tại các văn bản sau:
- Văn bản số 37/TTg-CN ngày 2/6/2020 về tình hình thực hiện Chuỗi dự án khí - điện Lô B và văn bản số 151/TB-VPCP ngày 9/12/2020 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn.
- Văn bản số 190/TB-VPCP ngày 29/6/2022 của Văn phòng Chính phủ Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 của PVN và tình hình triển khai các dự án trọng điểm nhà nước về dầu khí (bao gồm Chuỗi dự án khí - điện Lô B).
- Văn bản số 114/TB-VPCP ngày 29/9/2022 của Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình sản xuất, kinh doanh của PVN.
Thứ ba: Trên cơ sở đề nghị của PVN và EVN tại các văn bản số 5556/EVN-TTĐ ngày 3/10/2022, số 5790/DKVN-TMDV-KTDK ngày 7/10/2022 và các lý do và thực tiễn đã nêu trên, Bộ Công Thương thống nhất với kiến nghị của 2 tập đoàn trên về việc các nhà máy nhiệt điện sử dụng khí Lô B gián tiếp tham gia thị trường điện theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương./.
Theo https://nangluongvietnam.vn/

Cùng chuyên mục

Bộ Công thương sẽ báo cáo về cơ chế mua bán điện trực tiếp trước ngày 30/9/2023

30/09/2023

Bộ Công thương đề xuất rõ nội dung, hình thức văn bản phù hợp về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2023.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.728
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.786
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.074
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.612
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 2.919
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.015