Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 21/02/2024 | 21:26 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Giá điện

Ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện

27/04/2023
Ngày 21/4/2023, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã ký ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT.
Thông tư đã sửa đổi các nội dung có liên quan để phù hợp với quy định tại Luật Cư trú, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Cụ thể, bổ sung quy định Thông tin cư trú, sửa đổi các nội dung có liên quan tới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhằm thống nhất với với các quy định pháp luật hiện hành.
Để phù hợp với các phát sinh thực tế, Thông tư cũng bổ sung quy định về việc tính toán mức sử dụng điện sinh hoạt của từng bậc thang trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ: “Trường hợp cấp điện mới cho mục đích sinh hoạt, thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện, chấm dứt hợp đồng mua bán điện, thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ ấn định trên cơ sở thoả thuận với khách hàng sử dụng điện thì mức sử dụng điện của từng bậc được điều chỉnh theo số ngày thực tế của kỳ ghi chỉ số công tơ đó” – quy định tại khoản 10, Điều 10 Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh về Cục Điều tiết điện lực để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Công Thương giải quyết.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/6/2023, xem toàn bộ nội dung Thông tư số 09/2023/TT-BCT.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151