Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ năm, 20/06/2024 | 06:12 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Tin thị trường điện

Cục Điều tiết điện lực chủ trì tổ chức Đoàn công tác phía Việt Nam tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Hợp tác đối tác năng lượng Mê Công – Hoa Kỳ - Nhật Bản

04/05/2023
Năm 2020, Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng về Quan hệ đối tác năng lượng Mê Công – Hoa Kỳ - Nhật Bản (Japan – U.S. Mekong Power Partnership - JUMPP) do phía Hoa Kỳ và Nhật Bản đề xuất đã được các nước thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Quan hệ đối tác Mê Công – Hoa Kỳ lần thứ 1, với mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc kết nối mua bán điện giữa các nước hạ lưu sông Mê Công cũng như phát triển năng lượng tái tạo, tăng cường tính ổn định và khả năng phục hồi của hệ thống điện các nước trong khu vực.
Theo đó, trong khuôn khổ hợp tác, từ năm 2021 JUMPP tập trung hỗ trợ những nội dung như: kinh nghiệm quốc tế, phương pháp luận để xây dựng/quản lý về mặt kỹ thuật và tài chính liên quan đến mua bán điện giữa các nước có chung biên giới; dự báo công nghệ năng lượng tái tạo, tích hợp và tối ưu hóa năng lượng tái tạo (NLTT) vào hệ thống điện; hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án năng lượng tái tạo cũng như hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các tiêu chuẩn, quy định và các nội dung liên quan tới Pin tích trữ năng lượng (BESS), hệ thống xe điện (EV) và công nghệ mới,…
Với vai trò đầu mối phía Việt Nam tham gia các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác JUMPP, từ ngày 25 đến 28 tháng 4 năm 2023, Cục Điều tiết điện lực (ĐTĐL) đã chủ trì tổ chức Đoàn công tác gồm các đại diện Cục ĐTĐL và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia tham dự Hội thảo “Nâng cao năng lực về lập kế hoạch vận hành thị trường điện, mua bán điện khu vực, lưới điện thông minh và tích hợp năng lượng tái tạo” và Cuộc họp trực tiếp lần thứ nhất của Nhóm Cố vấn Kỹ thuật cho hợp tác đối tác JUMPP (JUMPP Technical Advisory Group/JUMPP TAG) tại Bangkok, Thái Lan. Chương trình được tổ chức trực tiếp với hơn 40 đại biểu bao gồm các chuyên gia của Hoa Kỳ, tư vấn Deloitte và đại diện từ cơ quan điều tiết/xây dựng chính sách, cơ quan thực thi chính sách của 04 nước bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan.
 
Toàn cảnh Hội thảo và Cuộc họp JUMPP TAG trực tiếp lần thứ nhất
Trong 3 ngày diễn ra Hội thảo, các nước khu vực Mê Công đã chia sẻ và cập nhật hiện trạng, định hướng phát triển hệ thống điện và thị trường điện, trong đó điểm chung của các nước đó là sự thay đổi trong chính sách để từng bước đáp ứng các mục tiêu, cam kết quốc gia về chuyển dịch năng lượng và đều đánh giá việc tăng cường liên kết lưới điện, trao đổi mua bán điện sẽ là một trong các giải pháp hiệu quả để hỗ trợ mỗi nước trong quá trình chuyển đổi năng lượng, đặc biệt khi tỷ lệ NLTT trong cơ cấu nguồn điện ở mỗi nước ngày một tăng; đối với việc phát triển thị trường điện cạnh tranh, trong 4 nước khu vực Mê Công, Việt Nam là nước triển khai thị trường phát điện và bán buôn điện cạnh tranh hơn 10 năm qua đã chia sẻ một số kết quả đạt được và lộ trình phát triển thị trường trong giai đoạn tiếp theo.
 
Đại diện Cục ĐTĐL trình bày về kết quả thực hiện phát triển thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam
Tại Hội thảo “Nâng cao năng lực về lập kế hoạch vận hành thị trường điện, mua bán điện khu vực, lưới điện thông minh và tích hợp năng lượng tái tạo”, các chuyên gia của Hoa Kỳ, Ấn Độ, Đức và Deloitte đã chia sẻ nhiều nội dung tổng thể và kinh nghiệm thực tiễn trong các vấn đề: (i) Thiết kế và phát triển thị trường điện cạnh tranh, bao gồm thị trường trong nước và khu vực; (ii) Kinh nghiệm của Công ty Truyền tải điện 50Hertz trong việc liên kết lưới điện, phối hợp vận hành để nâng cao độ ổn định, tin cậy hệ thống điện và thị trường điện các nước Châu Âu; (iii) Chính sách, vai trò và các giải pháp, ứng dụng của Lưới điện thông minh trong việc hỗ trợ nâng cao liên kết lưới điện khu vực; (iv) Kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong việc phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng BESS trong việc nâng cao tính linh hoạt vận hành hệ thống điện và hỗ trợ liên kết lưới điện khu vực; (v) Các vấn đề về quy hoạch, dự báo và phát triển hệ thống EV tại Hoa Kỳ. Các chia sẻ của các chuyên gia đã góp phần giúp đại diện các nước khu vực Mê Công học hỏi, tham khảo được nhiều nội dung hiệu quả.
 
Đại diện Tư vấn Deloitte chia sẻ kinh nghiệm về lộ trình xây dựng và thực hiện
Quy định lưới điện liên kết các nước (Regional Grid Code)
Tại Cuộc họp trực tiếp lần thứ nhất của JUMPP TAG, đại diện đơn vị tổ chức là Hiệp hội Năng lượng Hoa Kỳ (USEA) và các nước đã cập nhật tình hình và kết quả triển khai Kế hoạch hành động của JUMPP TAG từ cuối năm 2022 đến nay, theo đó các hợp tác tập trung chủ yếu vào các hoạt động hỗ trợ nâng cao nguồn nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật cho một số nước trong khu vực về các vấn đề liên quan đến trong phát triển thị trường điện, năng lượng tái tạo và tăng cường liên kết lưới điện trao đổi mua bán điện. Các kết quả ban đầu sau hơn 1 năm chính thức triển khai hợp tác đối tác JUMPP được các đơn vị đánh giá hiệu quả và kịp thời, đặc biệt trong cách tiếp cận của đối tác Hoa Kỳ khi nhiều thông tin hữu ích và thực tiễn được chia sẻ, mặc dù vậy để hiện thực hóa được mục tiêu của JUMPP, đại diện các nước đều cho rằng USEA và JUMPP cần tận dụng hiệu quả hơn các nguồn lực và kết quả nghiên cứu trước đó đã được một số tổ chức tài trợ để nghiên cứu, đánh giá và xây dựng như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) trong khuôn khổ hợp tác Ủy ban Điều phối mua bán điện tiểu vùng sông Mê Công mở rộng – RPTCC; đồng thời các nước tham gia hợp tác cần phối hợp chặt chẽ, đặc biệt trong công tác chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tiễn và nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống điện để đảm bảo đồng bộ và linh hoạt.
 
Đại diện Cục ĐTĐL cập nhật các kết quả đã hợp tác thực hiện trong khuôn khổ JUMPP
từ năm 2022 đến nay
Theo Kế hoạch hành động được các bên thống nhất từ cuối năm 2022, JUMPP đã, đang và sẽ tổ chức những hoạt động hỗ trợ cụ thể theo nhu cầu riêng của từng quốc gia cũng như các hoạt động chung cho cả 04 nước (Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam) nhằm thúc đẩy liên kết lưới điện và mua bán điện trong khu vực, với mục tiêu hình thành thị trường điện khu vực Mê Công trong dài hạn.
 
Các đại biểu tham dự Hội thảo và Cuộc họp JUMPP TAG trực tiếp lần thứ nhất chụp ảnh lưu niệm
Cục Điều tiết điện lực

Cùng chuyên mục

Họp rà soát nội dung Dự thảo Nghị định quy định cơ chế DPPA

14/06/2024

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Cục Điều tiết điện lực đã tổ chức cuộc họp về việc rà soát nội dung Dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và Khách hàng sử dụng điện lớn (Dự thảo Nghị định quy định cơ chế DPPA).

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151