Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 24/07/2024 | 15:39 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Nghiên cứu đào tạo

Hiệu quả từ chuyển đổi số trong kỹ thuật và sản xuất tại Nhiệt điện Duyên Hải

20/05/2023
Với mục tiêu cơ bản hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2025 và hướng tới doanh nghiệp số. Thời gian qua, công tác chuyển đổi số đã được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải triển khai đồng bộ, sáng tạo, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh.
Công tác chuyển đổi số đã trở thành một trong những mặt công tác trọng tâm, có vị trí hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất - kinh doanh tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, trong đó, triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất là một trong những nhiệm vụ giữ vai trò nồng cốt.
Giao diện hệ thống quản lý kỹ thuật - PMIS.
Theo đó, hiện nay, Công ty đã áp dụng tốt và linh hoạt phần mềm Quản lý kỹ thuật nguồn điện (PMIS) dùng chung của EVN vào vận hành, khai thác được đa số các phân hệ trên phần mềm giúp quản lý kỹ thuật hiệu quả, khoa học.
Cụ thể, Công ty đã hoàn thành cập nhật 100% cây thư mục thiết bị đến thiết bị lên phần mềm PMIS (126.604 thiết bị), đã cập nhật 126.539 dữ liệu thuộc tính (99,9%), 126.527 thông số vận hành (99.9%), 126.560 an toàn thiết bị (99.9%). Đối với dữ liệu vật tư đã cập nhật được 124.940 thiết bị (98,7%), vận hành sửa chữa đã cập nhật 126.398 thiết bị (99,8%).
Theo kết quả đánh giá trên phần mềm PMIS trong năm 2022, việc cập nhật các dữ liệu trên phần mềm PMIS đạt 1.08 điểm trên 1.1 điểm tối đa, vượt kế hoạch Tổng công ty giao (0.8 điểm).
Giao diện phân hệ thiết bị.
Ngoài ra, Công ty đã hoàn thành việc phân tích RCM và ban hành Quyết định số 1187/QĐ-NĐDH về việc phê duyệt kết quả phân tích RCM đối với các hệ thống thuộc Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 (năm 2022) đáp ứng theo yêu cầu được giao.
Bên cạnh đó, Công ty cũng hoàn thành việc cập nhật kết quả phân tích RCM cho toàn bộ 20 hệ thống (bao gồm 8 hệ thống năm 2021 và 12 hệ thống năm 2022) lên phần mềm PMIS.
Toàn bộ các danh mục sửa chữa các tổ máy sẽ được Công ty áp dụng công nghệ thông tin trong sửa chữa theo phương pháp RCM. Số hóa quy trình xử lý khiếm khuyết thiết bị, quy trình giám sát, nghiệm thu sửa chữa trên phần mềm PMIS thay cho quy trình truyền thống đã mang lại hiệu quả cao cho việc lập phương án sửa chữa các hệ thống thiết bị, cập nhật đầy đủ danh mục hệ thống cần phân tích, từ đó hàng năm sẽ theo dõi và thực hiện phân loại, lựa chọn để áp dụng phương pháp sửa chữa bảo dưỡng phù hợp, giúp giảm suất sự cố thấp nhất và tăng hệ số khả dụng các tổ máy tại Công ty.
Trong năm 2023, trên cơ sở 20 hệ thống thiết bị đã hoàn thành phân tích RCM (trong năm 2021 - 2022), Công ty triển khai thực hiện 4 hệ thống thiết bị, bao gồm: Hệ thống quá nhiệt lò hơi, hệ thống tái nhiệt lò hơi, hệ thống sinh hơi và hệ thống bộ hâm để áp dụng kết quả phân tích phục vụ xây dựng, phê duyệt Danh mục và phương án kỹ thuật sữa chữa lớn năm 2024.
Giao diện phân hệ sản xuất điện.
Song song đó, Công ty đã rà soát lập danh sách 43 quy trình vận hành, bảo dưỡng sữa chữa cần hiệu chỉnh, ban hành lại và 74 quy trình vận hành, bảo dưỡng sửa chữa ban hành mới, nhằm hệ thống hoá các thủ tục thực hiện trong bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại Công ty. Qua đó, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và đảm bảo hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa trang thiết bị máy móc được thực hiện một cách kịp thời, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu cũng như sử dụng hiệu quả trang thiết bị.
Chuyển đổi số trong lĩnh vực kỹ thuật và sản xuất đã mang lại hiệu quả rõ rệt như: Tiết kiệm nhân lực, thời gian, chi phí nhưng vẫn đáp ứng các yêu cầu về quản lý vận hành để các nhà máy luôn vận hành an toàn tin cậy, việc chấp hành các quy định của nhà nước được thực hiện đầy đủ và nghiêm túc, người lao động giảm bớt áp lực trong công việc. Có thể nói chuyển đổi số đã góp phần quan trọng để Công ty có thể sản xuất điện an toàn, ổn định, hiệu quả và kinh tế.
Những kết quả đạt được trong công tác chuyển đổi số là nền tảng quan trọng giúp Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025./.
Theo Tạp chí Năng lượng Việt Nam 

Cùng chuyên mục

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151