Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 17/07/2024 | 20:53 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Nghiên cứu đào tạo

Mục tiêu chuyển đổi số và quyết tâm của ngành Công Thương

28/05/2023
Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã xác định nhiều mục tiêu quan trọng trong công tác chuyển đổi số.
Tại Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam-châu Á 2023 vừa diễn ra tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có một nhận xét đáng chú ý là Việt Nam đang tiến nhanh trên con đường chuyển đổi số. Tuy nhiên người lãnh đạo Chính phủ cũng đánh giá, chiến lược về chuyển đổi số trong khi được nhận thức đúng đắn nhưng khâu thể chế hóa, tạo lập môi trường pháp lý còn chưa kịp thời. Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục sửa đổi, tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, giao dịch điện tử…
Là bộ quản lý ngành trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng - những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, Bộ Công Thương đã rất chủ động trong việc thúc đẩy chuyển đổi số. Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã sớm có Nghị quyết số 33-NQ/BCSĐ ngày 27/01/2022 lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số của ngành Công Thương giai đoạn 2022 – 2025 trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, thực hiện chuyển đổi số, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Ảnh minh hoạ
Mục tiêu chuyển đổi số của giai đoạn này là 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan thông tin một cửa điện tử của bộ được xác thực điện tử, giao dịch trên Cồng dịch vụ công quốc gia, 100% giao dịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ được xác thực điện tử; 100% dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu được tích hợp lên Cơ chế một cửa quốc gia.
Theo các chuyên gia, để phục vụ cho công tác quản lý của ngành Công Thương đáp ứng được đòi hỏi của giai đoạn tới công tác phát triển dữ liệu lớn về công nghiệp, thương mại và năng lượng là hết sức quan trọng và cần thiết để một mặt công tác quản lý hiệu quả hơn, mặt khác người dân và doanh nghiệp được tạo điều kiện thuận lợi hơn, mức độ tương tác giữa ngành Công Thương với người dân và doanh nghiệp cũng vì thế mà sâu sắc hơn, mức độ đồng thuận chính sách cao hơn.
Nhận thức được vấn đề này, nghị quyết về chuyển đổi số của Bộ Công Thương xác định tập trung cao cho việc xây dựng chiến lược dữ liệu cấp bộ phù hợp với Chiến lược dữ liệu quốc gia; nâng cấp Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, tổ chức thực hiện kết nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia và cơ chế một cửa quốc gia.
Năm 2023 được kỳ vọng sẽ là năm mà công tác phát triển dữ liệu lớn trong chuyển đổi số của Bộ Công Thương có bước tiến mới, đưa ngành Công Thương là ngành chủ động đi đầu trong công tác này. Việc phát triển dữ liệu lớn về thương mại, công nghiệp và năng lượng được xem là động lực căn bản để thúc đẩy thương mại điện tử, thương mại số, triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên cả nước, đặc biệt là thúc đẩy phát triển các sàn thương mại điện tử Việt Nam.
Theo Báo Công Thương

Cùng chuyên mục

Hiểu rõ về an toàn điện giúp tăng kỹ năng phòng cháy, chữa cháy

16/07/2024

Triển khai công điện số 59/CĐ-TTg và kế hoạch số 200/KH-UBND, thời gian qua, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn để góp phần hạn chế cháy, nổ trên địa bàn Thủ đô.

  • 0
  • 0

giá điện sinh hoạt

Mức sử dụng trong tháng Giá (đồng/kWh)
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1.806
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1.866
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2.167
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2.729
Bậc 5 Cho kWh từ 301 - 400 3.050
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 3.151