Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ tư, 17/07/2024 | 20:31 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản QPPL ngành điện

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 80/2024/NĐ-CP Nghị định quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện sử dụng NLTT với KH sử dụng điện lớn 03/07/2024
2 1670/QĐ-BCT Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2024 25/06/2024
3 1260/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng 27/05/2024
4 07/2024/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện 12/04/2024
5 05/2024/QĐ-TTg Quyết định quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân 26/03/2024
6 19/2023/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió 01/12/2023
7 2941/QĐ-BCT Quyết định quy định về giá bán điện 08/11/2023
8 2503/QĐ-BCT Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2023 28/09/2023
9 16/2023/TT-BCT Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 31/08/2023
10 10/2023/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực 21/04/2023
11 09/2023/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và TT 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 16 21/04/2023
12 02/2023/QĐ-TTg Quyết định về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân 03/02/2023
  • 0
  • 0