Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 05/06/2023 | 03:17 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản liên quan

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 14/2023/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới 24/05/2023
2 500/QĐ-TTg Quyết định của TTCP phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 15/05/2023
3 24/2023/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với CB, CCVC và lực lưỡng vũ trang 14/05/2023
4 1062/QĐ-BCT Quyết định của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện 04/05/2023
5 05/2023/TT-BNV Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng LĐ đối với 1 số loại công việc trong CQHC và đơn vị SN công lập 03/05/2023
6 13/VBHN-BCT VBHB Thông tư của Bộ trưởng BCT quy định về thực hiện giá bán điện 27/04/2023
7 12/VBHN-BCT VBHN Thông tư của BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp GP HĐĐL 27/04/2023
8 1028/QĐ-BCT Quyết định của Bộ Công Thương ban hành Biểu giá CP tránh được năm 2023 27/04/2023
9 06/2023/TT-BCT TT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành CT trong các CQ, TC thuộc ngành lĩnh vực CT 23/03/2023
10 07/2023/TT-BCT TT hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, QL và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị SNCL thuộc ngành lĩnh vực CT 23/03/2023
11 35/2022/TT-BCT Thông tư bãi bỏ một số VB do Bộ trưởng Bộ CT ban hành (bao gồm TT-12 và TT-14 do Cục ĐTĐL chủ trì XD) 21/12/2022
12 2630/QĐ-BCT Quyết định quy định chứ năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐTĐL 02/12/2022