Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ hai, 04/03/2024 | 02:19 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 13/VBHN-BCT Quy dinh ve thuc hien gia ban dien 18/08/2021
2 67/QĐ-ĐTĐL Quy trình dự báo công suất, điện năng phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo 10/08/2021
3 06/2021/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện 06/08/2021
4 05/2021/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện 02/08/2021
5 Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực 27/07/2021
6 04/2021/TT-BTP Thông tư hướng dẫn thi hành các Nghị định của CP về theo dõi THPL 21/06/2021
7 Quy định thực hiện thí điểm mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện 08/04/2021
8 06/VBHN-BCT VBHN cac Thong tu quy dinh ve phuong phap, trinh tu XD va ban hanh khung gia phat dien 03/03/2021
9 07/VBHN-BCT VBHN các Thông tư quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh 03/03/2021
10 650/QĐ-BCT Quyết định ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2021 09/02/2021
11 478 /QĐ-BCT Quyết định về việc dịch chuyển giờ phát điện cao điểm các nhà máy thủy điện nhỏ 09/02/2021
12 293/VBHN-BTP VBHN Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định 02/02/2021
  • 0
  • 0