Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ năm, 20/06/2024 | 06:09 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 .../.../TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện chất thải, điện sinh khối 14/12/2023
2 937/NQ-UBTVQH15 Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH15 ngày 13/12/2024 của UB thường vụ Quốc hội 13/12/2023
3 19/2023/TT-BCT Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện áp dụng cho nhà máy điện mặt trời, điện gió 01/12/2023
4 2941/QĐ-BCT Quyết định quy định về giá bán điện 08/11/2023
5 26/CT-TTg CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CÔNG VỤ 20/10/2023
6 968/CĐ-TTg Công điện của TTCP về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan HC các cấp 16/10/2023
7 73/2023/NĐ-CP Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung 29/09/2023
8 2503/QĐ-BCT Quyết định ban hành khung giá phát điện năm 2023 28/09/2023
9 16/2023/TT-BCT Thông tư hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 31/08/2023
10 .../.../QH... Bảng tổng hợp ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Đề nghị xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi) 30/08/2023
11 .../.../TT-BCT Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương liên quan đến điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia và thị trường điện 30/08/2023
12 .../.../TT-BCT Dự thảo Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió. 30/08/2023
  • 0
  • 0