Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Chủ nhật, 03/12/2023 | 20:51 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 16/2023/QH15 Luật Giá 2023 19/06/2023
2 20/CT-TTg Chỉ thị của TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo 08/06/2023
3 517/CĐ-TTg Công điện của TTg về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới 06/06/2023
4 29/2023/NĐ-CP Nghị định quy định về tinh giản biên chế 03/06/2023
5 14/2023/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới 24/05/2023
6 500/QĐ-TTg Quyết định của TTCP phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 15/05/2023
7 24/2023/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với CB, CCVC và lực lưỡng vũ trang 14/05/2023
8 1085/QĐ-BCT Quy chế làm việc của Bộ Công Thương 08/05/2023
9 1062/QĐ-BCT Quyết định của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện 04/05/2023
10 05/2023/TT-BNV Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng LĐ đối với 1 số loại công việc trong CQHC và đơn vị SN công lập 03/05/2023
11 1028/QĐ-BCT Quyết định của Bộ Công Thương ban hành Biểu giá CP tránh được năm 2023 27/04/2023
12 13/VBHN-BCT VBHB Thông tư của Bộ trưởng BCT quy định về thực hiện giá bán điện 27/04/2023
  • 0
  • 0