Bộ Công Thương - Cục điều tiết điện lực

Thứ ba, 28/05/2024 | 23:03 GMT +7

  • facebook | 024.221.47474

Văn bản pháp luật

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 29/2023/NĐ-CP Nghị định quy định về tinh giản biên chế 03/06/2023
2 14/2023/QĐ-TTg Quyết định ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới 24/05/2023
3 500/QĐ-TTg Quyết định của TTCP phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 15/05/2023
4 24/2023/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với CB, CCVC và lực lưỡng vũ trang 14/05/2023
5 1085/QĐ-BCT Quy chế làm việc của Bộ Công Thương 08/05/2023
6 1062/QĐ-BCT Quyết định của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện 04/05/2023
7 05/2023/TT-BNV Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng LĐ đối với 1 số loại công việc trong CQHC và đơn vị SN công lập 03/05/2023
8 13/VBHN-BCT VBHB Thông tư của Bộ trưởng BCT quy định về thực hiện giá bán điện 27/04/2023
9 12/VBHN-BCT VBHN Thông tư của BCT quy định về trình tự, thủ tục cấp GP HĐĐL 27/04/2023
10 1028/QĐ-BCT Quyết định của Bộ Công Thương ban hành Biểu giá CP tránh được năm 2023 27/04/2023
11 10/2023/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực 21/04/2023
12 09/2023/TT-BCT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và TT 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 16 21/04/2023
  • 0
  • 0